„Rádi bychom se rozšířili o mužské hlasy, protože ty opravdu postrádáme, případně pak i další nástroje. A také bychom rádi častěji doprovázeli mše svaté, protože zapojení mládežnických písní mezi známé písně z kancionálu bývá příjemná změna, která může přispět k prohloubení duchovního zážitku z bohoslužby,“ prozradily obě dámy.

Zájemci, kteří chtějí posílit řady sboru, se mohou obrátit na kohokoliv z jeho členů, případně přímo na vedoucí Danu Musilovou.