Seminář se konal v úterý 26.září v Havlíčkově Brodě v budově radnice ve dvou termínech. „Jedná se jen o informační seminář, který jsme pořádali asi na čtyřech místech Kraje Vysočina. Zájem ale není tak velký, jak bychom očekávali. Účastníky zajímá hlavně jak dotaci získat,“ podotkla Eva Láníková vedoucí oddělení grantových programů krajského úřadu Kraje Vysočina.

Do poloviny září letošního roku vyhlásila Rada Kraje Vysočina druhou vlnu kotlíkových dotací. V této vlně chce Ministerstvo životního prostředí rozdělit prostřednictvím krajů celkem 3 422 milionů korun, přičemž Kraji Vysočina byla přidělena alokace ve výši 238,8 milionu korun. Z ní by mělo být podpořeno asi dva a půl tisíce osob. Tentokrát už ovšem nebudou podpořeny kotle, které výhradně spalují uhlí. Podpořena bude výměna starých kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním a emisní třídou 1 nebo 2 za nový zdroj tepla splňující ekodesign, který bude v seznamu registrovaných výrobků. Nebudou podporovány kotle spalující výhradně uhlí a kombinované kotle s ručním přikládáním.

Účastníky semináře zajímalo hlavně jak podat včas žádost o kotlíkovou dotaci a předběhnout konkurenty. Jak může kraj zabránit možným podvodům při podání žádostí, zda nezkolabuje krajský server pod přívalem pošty, jak se bude stanovovat pořadí při příjmu žádostí o dotace a zda je možné podat žádost z datové schránky obce. „Přišel jsem coby zástupce obce, abych mohl podrobně informovat naše občany, jak mohou získat dotaci na nový kotel. Hlavně ty starší, kteří by mohli mít s žádostí problém, těm bychom rádi na obci pomohli s vyplněním,“ sdělil jeden z účastníků, starosta Radostína Petr Zadina.

První kolo kotlíkových dotací proběhlo už loni začátkem roku a zájem byl obrovský. Jen za dopoledne Kraj Vysočina přijal 620 žádostí. V onen den, kdy úředníci přijímali žádosti o dotace od osmi ráno, první zájemci přišli raději už den předem, v devět večer. „My jsme přišli v sedm, ale nebyla šance. Lidé před úřadem nocovali. Někteří tam stáli snad celý víkend. Jiní zase viditelně stáli na kšeft, měli totiž v ruce hrst žádostí pro několik osob. Tak jsme si vyřídili letos elektronický podpis,“ posteskli si manželé Jana a Pavel Benešovi, kteří loni neuspěli a tak se rozhodli požádat znovu.

Podle Láníkové kraj přijímá žádosti o kotlíkové dotace osobně, elektronicky nebo prostřednictvím běžné poštovní zásilky. Poslat žádost z datové schránky obce je možné, ovšem na základě plné moci pro dotyčnou obec. „Žádný způsob podání žádostí nemůžeme ignorovat, na to je zákon,“ zdůraznila Láníková.

Zažádat si o dotaci budou moci zájemci v polovině října. Nejvyšší podporu budou mít letos tepelná čerpadla a kotle na biomasu s automatickým přikládáním, na ty žadatelé dostanou 80 procent způsobilých výdajů, maximálně však 120 tisíc korun. Kotel na biomasu s ručním přikládáním bude podpořen rovněž 80 procenty způsobilých výdajů, maximálně však lidé dostanou 100 tisíc korun.

Kombinovaný kotel na uhlí a biomasu s výhradně automatickým přikládáním bude podpořen do výše 75 procent způsobilých výdajů, maximálně však 75 tisíci korun. Poslední skupinou je kondenzační plynový kotel, ten bude podpořen 75 procenty způsobilých výdajů, nejvíce však zájemci dostanou 95 tisíc korun.