„Na dalších sledovaných lokalitách nebylo při prvním testování zjištěno rozmnožení sinic ani jiné biologické či chemické znečištění ohrožující zdraví,“ poznamenal Milan Brychta z Krajské hygienické stanice kraje Vysočina.

Hygienici na Vysočině pravidelně sledují patnáct vodních ploch. Pokud v průběhu sezóny dojde v některém sledovaném rybníku či nádrži k rozmnožení sinic či chlorofylu, lidé by se zde podle jejich doporučení rozhodně neměli koupat.

Kvalita a teplota vody na Vysočině ZDE