Na tuto akci hejtmanství čerpalo finanční prostředky z Operačního programu Životní prostředí, tedy z evropských fondů a také ze Státního fondu životního prostředí ČR.

„V rámci projektu byly revitalizovány mnohé přírodní prvky v areálu parku. Ten je zapsán na seznamu nemovitých kulturních památek," informoval radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí a zemědělství Zdeněk Chlád.

V rámci revitalizace za 1,2 milionu korun bylo v parku ošetřeno sto devadesát pět vzrostlých perspektivních stromů.

„Ošetřením byla posílena vitalita a provozní stabilita nádherných starých stromů. Tím se například zamezilo padání silných větví, které doposud ohrožovaly osoby pohybující se v parku," uvedl Jan Joneš z odboru životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina. Ten dodal, že aplikovány byly v řadě případů i zdravotní a bezpečnostní řezy. „U třiatřiceti stromů došlo k vázání koruny a jeden strom byl z důvodu poranění ošetřen konzervačně. Sto jedenáct stromů ve velmi špatném stavu však muselo být pokáceno, neboť bezprostředně ohrožovaly bezpečnost návštěvníků parku," pokračoval Joneš a zdůraznil, že část vykácených stromů byla nahrazena novou výsadbou, jinde byly místo výsadby založeny trávníky.

Zámecký park ve Zboží navštěvují především klienti tamního domova, který pečuje o lidi s mentálním a kombinovaným postižením.