Máte-li zájem o areál někdejší zemědělské školy, můžete si ho od nás, a to za kulantní cenu, odkoupit. I tak lze s lehkou nadsázkou parafrázovat nabídku Kraje Vysočina havlíčko᠆brodské radnici, kterou nedávno prostřednictvím dopisu tlumočil krajský radní Libor Joukl starostovi Janu Teclovi. Ten včera Deníku potvrdil, že Havlíčkův Brod o vlastnictví areálu školy seriózně uvažuje.

„Ano, Havlíčkův Brod má o bývalou zemědělskou školu zájem. Kraj ale musí jasně specifikovat podmínky. Radní Joukl v dopise píše o nabídkové ceně, která je nižší než cena obvyklá. To nám ale nestačí," řekl Tecl a podotkl, že do hry může vstoupit i varianta bezúplatného převodu, popřípadě symbolické kupní ceny.„ Zastupitelstvo mě pověřilo, abych při zítřejší schůzce s radním Jouklem vyjednal prodloužení lhůty pro vyslovení naší konečné odpovědi. Do únorového zasedání zastupitelstva totiž musí nabídku posoudit nejenom rada, ale také příslušné výbory a v neposlední řadě i pracovní skupina. Jejím stěžejním úkolem bude hledání dalšího možného využití areálu, který již dva roky zeje prázdnotou," konstatoval Tecl.

Po přestěhování zemědělské školy do Humpolce, které Kraj Vysočina i přes masivní protesty havlíčkobrodské odborné i laické veřejnosti inicioval a nakonec i prosadil, se krajská samospráva pokoušela areál prodat. Do dnešního dne se jí to ale nepodařilo.
„Několik zájemců se ozvalo. Informovali se o objektech a pozemcích, které v areálu bývalé zemědělské  školy jsou. Žádný konkrétní výstup z toho ale nebyl," připustil krajský radní Libor Joukl. Ten poznamenal, že jistou a negativní roli sehrál i územní plán Havlíčkova Brodu, který této lokalitě přisuzoval pouze školské a vzdělávací využití.

Souhlas se změnou územního plánu

„O změně územního plánu jsme s představiteli kraje jednali letos na jaře a vyšli jsme jim vstříc. Zastupitelstvo příslušné zadání změny územního plánu posvětilo. A pokud změnu schválí i další orgány a ve finální verzi ji definitivně potvrdí i zastupitelstvo města, bude možné tuto lokalitu od jara příštího roku využívat jako území určené pro drobnou výrobu a služby," pokračoval Tecl.

Na tuto skutečnost kraj zareagoval. „Pokračujeme standardně. Brodskou samosprávu oslovujeme s nabídkou na odkoupení areálu zemědělské školy jako první a nabízíme jí lepší podmínky," navázal Joukl. „Pokud se nedohodneme, zveřejníme počátkem příštího roku další nabídku ke komerčnímu  odprodeji areálu," zdůraznil Joukl a na přímou otázku Deníku, může-li havlíčkobrodská radnice počítat například s bezúplatným převodem, odpověděl, že ne.

V podtextu avizovaného zájmu Havlíčkobrodských o opuštěný areál zemědělské školy v Jihlavské ulici lze zaznamenat i jistý „bezpečnostní" aspekt. Ve městě se totiž šíří zprávy o tom, že areál školy koupí podnikatelé, kteří ho  změní v objekt dočasného bydlení, jinými slovy v ubytovnu pro nepřizpůsobivé. „Této eventualitě chceme rozhodně zabránit," reagoval starosta Tecl.

Areál zemědělské školy opustili studenti a profesoři v roce 2010. Jediný konkrétní záměr, jak prázdné školní budovy využít, nabídlo brněnské Vysoké učení technické. To uvažovalo o tom, že je využije pro svou pobočku na Vysočině. Nakonec ale od svého záměru upustilo. Další nápady již nepřišly.