Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo znění zásad Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu turistických informačních center v Kraji Vysočina, které umožní takzvaným „Íčkům" při splnění kvalifikačních podmínek čerpat podporu už na jaře příštího roku.

Na Havlíčkobrodsku provozují informační centra v Brodě, Světlé nad Sázavou, Ledči, Přibyslavi, Golčově Jeníkově, ale také v Krucemburku a Ždírci nad Doubravou. „Celkem půldruhého milionu korun má pomoci například s certifikací, vytvořením nových webových stránek, tištěných turistických materiálů, vzděláním pracovníků, ale například také se získáním certifikací," vyjmenovala krajská radní pro oblast kultury a cestovního ruchu Marie Kružíková.

Při žádosti o podporu podle zásad budou podle Kružíkové výrazněji bodově ohodnoceny ty žádosti, kde se žadatelé zavazují podílet se na tvorbě regionálních turistických databází, shromažďování statistických dat, apod., čímž napomohou zefektivnění prezentace Kraje Vysočina navenek.