Krajští radní totiž KČT odsouhlasili dotaci ve výši dvou set tisíc korun, který využije na obnovu přibližně tisíce kilometrů pěších tras, konkrétně na pořízení nářadí, na potřebný materiál i na náhrady kvalifikovaných značkařů.

„Podpora z letošního krajského rozpočtu pokryje náklady spojené se značením cyklistických tras, konkrétně výrobu a instalaci chybějících nebo poškozených prvků značení," uvedla radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Marie Kružíková. Kraj spolupracuje s KČT již od roku 2003. Za tu dobu podpořil údržbu pěších a cyklotras částkou 3,8 miliony korun.

Na Vysočině se turisté starají celkem o tři tisíce kilometrů pěších tras. Udržují také skoro dva a půl tisíce kilometrů cyklistických tras, které letos na jaře chtějí kompletně zkontrolovat a následně provést opravy.