Rozhodnutí kraje se však nelíbí některým havlíčkobrodským radním, kteří chtějí tuto historickou budovu zachránit. Ta je však v majetku Kraje Vysočina a není zapsána v registru chráněných památek a ani nestojí v památkové zóně. Havlíčkobrodská radnice tak proti krajskému rozhodnutí podala námitku a někteří zvažují i sepsání petice.

„Záměr kraje rozšířit v uvedeném pavilonu kapacitu domova pro seniory, jsem vítal a vím, že je to potřebné. Rozhodně jsem však nečekal, že to bude řešeno likvidací budovy, čímž by došlo k nevratnému poškození architektonického a urbanistického konceptu historických budov okresní nemocnice," uvedl havlíčkobrodský radní Ivan Kuželka. Ten dodal, že pavilon společně s přilehlými budovami tvoří jedinečnou ukázku stavitelství přelomu 19. a 20. století. „Velmi mě mrzí také jednání vedení kraje vůči našemu městu. O takto podstatných věcech ani havlíčkobrodská radnice do poslední chvíle nevěděla. V tomto případě opravdu nemůžeme hovořit o dobré a rovnocenné spolupráci," zdůraznil Kuželka. Ten podotkl, že město ani neobdrželo stavební dokumentaci k případným připomínkám. „Copak nestačí, že kraj jako majitel nechal zbourat architektonicky unikátní kruhovou nemocniční kuchyň? Rozhodně se nabízí i jiné možnosti řešení," konstatoval Ivan Kuželka.

Podle tiskové mluvčí Kraje Vysočina Jitky Svatošové však kraj komunikuje záměr výstavby domova důchodců
s havlíčkobrodskou radnicí již několik měsíců. „Vážíme si snahy vedení města Havlíčkův Brod o zachování historického rázu areálu nemocnice, která je ale stále v majetku Kraje Vysočina. Snaha o zachování tohoto objektu je ze strany města sice chvályhodná, ale diskuse o podobě budoucího domova důchodců měla přijít ideálně o rok dříve," řekla Svatošová. Ta pokračovala, že navrhované řešení nové zástavby je tvarově jednoduché a respektuje takzvanou uliční frontu.

Současný objekt je totiž podle kraje zcela nevyhovující. „Stavebně-technický stav, stejně jako dispozice objektu, nevyhovují současným požadavkům. Je nám velice líto, že diskuse o zabránění demolice zastínila další důležité přínosy budoucí stavby pro samotný areál nemocnice," vysvětlila Svatošová.

Podle mluvčí kraje umístění stavby na cizích pozemcích nebo přestavba jiných objektů nepřichází v úvahu.

„Umístění budoucího domova důchodců v areálu nemocnice je logickým rozhodnutím, které je podpořeno řadou synergických efektů," nechala se slyšet Svatošová.

Stále více žádostí o umístění

Právě výhody budoucího domova důchodců vidí i místostarostka Havlíčkova Brodu Ivana Mojžyšková.

„Na město chodí čím dál více žádostí o umístění do domova pro seniory. Myslím si, že budoucí domov může výrazným způsobem pomoct těmto lidem a zároveň nabídne i nová pracovní místa pro lidi z Havlíčkova Brodu," uvedla Mojžyšková.

První žádost kraje na havlíčkobrodskou radnici však přišla již 14. září.

„Město má v tomto problému jen velmi omezené možnosti. Myslím si, že ani petice není řešením a krajským plánům bohužel nezabrání. Na druhou stranu je jasné, že Havlíčkův Brod potřebuje nová lůžka pro seniory. Stávající kapacita je nevyhovující," uzavřel starosta Havlíčkova Brodu Jan Tecl.