Tento týden Rada Kraje Vysočina schválila záměr na přípravu projektů na revitalizaci parků u objektů Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava-Helenín, Dětský domov Rovečné, Nemocnice Pelhřimov a Vyšší odborné školy, Gymnázium a SOŠUP Světlá nad Sázavou. 

Zároveň Rada Kraje Vysočina rozhodla o přípravě a podání žádostí o podporu z Operačního programu Životní prostředí na dotace určené k revitalizací parků u objektů Hotelové školy Světlá a Střední odborná škola řemesel Velké Meziříčí, Ústavu sociální péče Nové Syrovice, Gymnázium Havlíčkův Brod a v nově získané části parku u Dětského domova Nová Ves u Chotěboře. „Náš zámek si žádá generální opravy. Stejně je na tom park. Tam je třeba revitalizace zeleně, oprava zdí, parkového jezírka,“ sdělila například ředitelka ústavu Nové Syrovice Veronika Doležalová. Konkrétně v Syrovicích by měla revitalizace proběhnout na jaře příštího roku.

Například park v areálu dětského domova v Nové Vsi u Chotěboře na Havlíčkobrodsku už částečnou revitalizací prošel. Celkové výdaje přesáhly dva miliony. Na financování se podílel Operační program životního prostředí, Státní fond životního prostředí ČR a Kraj Vysočina. Celkem bylo ošetřeno 139 kusů dřevin a vysázeno bude 1 812 kusů dřevin, z toho 133 stromů a zbytek keře. O revitalizaci parku bojovalo vedení dětského domova léta. 

V roce 2009 vznikl za podpory Kraje Vysočina projekt Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina, do tohoto projektu byla zařazena například také Nemocnice Havlíčkův Brod.

„Nyní zajišťuje Kraj Vysočina minimálně desetiletou udržitelnost projektů revitalizace parků, za tím účelem je alokována v rozpočtu kraje částka 450 tisíc korun, ze které kraj řeší odborně náročnější práce při péči o revitalizované parky tak, aby pomohl příspěvkovým organizacím zajistit podmínky udržitelnosti projektů,“ informoval Jan Joneš za Odbor životního prostředí a zemědělství Kraje Vysočina. Jedná se zejména o bezpečnostní řezy, protože stromy i po komplexním ošetření v rámci revitalizace dále žijí a dochází k defektům v jejich korunách způsobených počasím. Některé větve přirozeně odumírají, a je nutné je z bezpečnostních důvodů včas a odborně odstranit. 

V roce 2009 vznikl za podpory Kraje Vysočina projekt Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina, do tohoto projektu byla zařazena například také nemocnice Havlíčkův Brod.

„Nyní zajišťuje Kraj Vysočina minimálně desetiletou udržitelnost projektů revitalizace parků, za tím účelem je alokována v rozpočtu kraje částka 450 tisíc korun, ze které kraj řeší odborně náročnější práce při péči o revitalizované parky tak, aby pomohl příspěvkovým organizacím zajistit podmínky udržitelnosti projektů,“ informoval radní Jan Joneš za odbor životního prostředí a zemědělství Kraje Vysočina. Jedná se zejména o bezpečnostní řezy, protože stromy i po komplexním ošetření v rámci revitalizace dále žijí a dochází k defektům v jejich korunách způsobených počasím. Některé větve přirozeně odumírají, a je nutné je z bezpečnostních důvodů včas a odborně odstranit.