„Krajští úředníci konstatovali, že hospodaříme ekonomicky a transparentně. Kromě toho také bezchybně zadáváme veřejné zakázky a pečlivě vybíráme dodavatele. Všechny dokumenty týkající se majetku města jsou také řádně vedené. I to je důkazem toho, že s finančními prostředky nakládáme dobře a hospodárně,“ informoval starosta města Tomáš Škaryd.