Některým z nich se to podaří i díky dotacím od Kraje Vysočina.

„Zastupitelé Kraje Vysočina rozhodli o poskytnutí dotací na podporu společenských a kulturních aktivit, o které požádalo dvaaosmdesát obcí. I díky milionu korun, rozdělenému mezi třiatřicet  úspěšných žadatelů, se budou moci uskutečnit oslavy a připomenutí významných výročí v řadě obcí na Vysočině," informovala Jana Komínová z odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Kraje Vysočina.

Letos obce žádaly o dotaci v celkové výši téměř tři miliony korun. Poptávka po této krajské podpoře je každoročně několikanásobně vyšší, než může kraj uspokojit. „Je potěšující, že se v obcích konají četné kulturní akce, které připomínají významná výročí včetně výročí spolků, jejichž činnost přispívá ke kulturně-společenskému životu obce." potvrdila smysluplnost dotace krajská radní pro oblast kultury, cestovního ruchu a památkové péče Marie Kružíková.

Podle Komínové o příspěvek v rámci Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu společenských a kulturních aktivit obcí Kraje Vysočina, souvisejících zejména s oslavami či připomenutím významných výročí obcí, požádalo na Havlíčkobrodsku patnáct obcí.

Okresní „pětka"

„Přičemž pět obcí, konkrétně Klokočov, Modlíkov, Slavětín, Věžnice, Ždírec nad Doubravou, bylo navrženo k podpoře," upřesnila Komínová.

Například Modlíkov chystá na letošní červenec velké setkání rodáků, spojené se svěcením obecního znaku a praporu. Autorem návrhu je heraldik  Milan Týma. Návrh znaku vychází z historických záznamů v místní kronice, vyvedený je v barvě stříbrné a modré. „ Kraj podpořil naše oslavy částkou 17 tisíc korun. Konečné náklady sice budou určitě vyšší, ale každý příspěvek je potěšující," sdělil starosta obce Miroslav Štědrý.

Obecní slavnosti u příležitosti oslav 15 let od vysvěcení kaple se chystají ve Věž-nici. Uskuteční se v sobotu 24. a v neděli 25. května na návsi v horní části Věžnice.

„Kapli se podařilo vystavět až na třetí pokus, záměr v roce 1910 překazila světová válka, po roce 1948 to také nešlo. Se stavbou se tak začalo v roce 1995. Obec na ni darovala pozemek, ostatní si již zařídili občané ve spolupráci s místní Kolpingovou rodinou sami. Kaple byla vysvěcena 22. května 1999 a stala se neodmyslitelnou součástí obce. K této příležitosti obec vydává malou brožurku o obci a o stavbě kaple," informoval o oslavách starosta Věžnice  Josef Málek.

„Uvedené dotace poskytuje kraj místním samosprávám již sedmým rokem a v průběhu posledních pěti let bylo rozděleno mezi 227 žadatelů téměř 6,5 milionu korun," uzavřela Komínová.