Kraj Vysočina hodlá provoz prodejen na venkově podpořit částkou dva miliony korun. „Novým grantem s alokací dva miliony korun jsou venkovské prodejny. Peníze jsou určeny na podporu zachování obchodů se smíšeným zbožím v malých obcích. Přesné zaměření programu ale bude odvislé od výsledků dotazníkového šetření," uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina Pavel Pacal.

Například Svazek obcí Podoubraví (SVOP), sdružující obce na Ždírecku a Chotěbořsku, si podporu malých venkovských prodejen dal do svého programu už loni. „Podpora venkovských prodejen je pro mnoho obcí aktuální téma. Malé obce bojují o zachování prodejen. Zástupci obcí chtějí občanům umožnit nákup alespoň základních potravin a zmírnit tak i odliv obyvatel, ke kterému neustále dochází," zdůraznil na podzimním zasedání předseda Svazku obcí Podoubraví a starosta Libice nad Doubravou Václav Wenhauer.

Jednou z obcí, která se bude určitě o dotace zajímat, je Víska na Chotěbořsku, která, aby udržela v obci prodejnu, rozhodla se ji provozovat sama a zřídila svůj obecní obchůdek. „Samozřejmě se budeme o krajské dotace zajímat. Už jsme měli, jakožto obecní starostové na toto téma setkání s novou radou kraje. Konečně se začali krajští úředníci o malé obce zajímat," podotkl starosta obce Ondřej Čapek.

Každý sám za sebe

„Měli jsme jednání s Krajem Vysočina, který představil granty, ze kterých bude možné čerpat podporu, kromě jiného i pro malé prodejny, ovšem za určitých podmínek. My jako svazek obcí nebudeme žádat hromadně, to učiní každá obec sama, podle místní situace. U nás provozuje prodejnu soukromník. Jestli on bude mít zájem a splní podmínky, samozřejmě požádat může," popsal předseda SVOP Wenhauer současnou situaci. Problémy s udržením prodejen na venkově nemá jenom SVOP, ale většina malých obcí na Havlíčkobrodsku. Tak se nabízí otázka, zda budou ony dva miliony z grantu stačit.

„Na tento grant doslova a do písmene čekáme. Již jsme zaslali Kraji Vysočina dopis, schválený zastupitelstvem. V něm žádáme kraj o podporu, aby se nám podařilo naši prodejnu udržet," sdělila starostka Jana Pazderková ze Stříbrných Hor na Přibyslavsku.

Jak vysvětlila, obec přispívá každoročně na provoz prodejny družstvu COOP Havlíčkův Brod částkou ve výši desítek tisíc korun.

„Naposledy to bylo 36 tisíc korun na rok. Výše příspěvků pro COOP každý rok stoupá a netušíme, kde se zastaví. Pro nás to není nijak malá částka s ohledem na rozpočet obce. Navíc chceme v obci budovat kanalizaci a čistírnu odpadních vod, takže každou korunu budeme potřebovat," zdůraznila starostka.

Jenže ani pro družstvo COOP Havlíčkův Brod, jak zdůraznil jeho předseda inženýr Vladimír Stehno, není provoz venkovských prodejen nijak jednoduchý a obchod nemůže být charita. „My nebojujeme za udržení málo výdělečných obchodů na venkově, za ty jsme vděčni. My bojujeme za dlouhodobě ztrátové prodejny na venkově, a nehodláme již nadále tyto ztráty hradit ze svého. Obávám se, že vyčlenění částky dva miliony korun pro Kraj Vysočina zřejmě nezbrzdí úbytek prodejen na venkově," konstatoval předseda COOPU. Jak dodal, pro COOP družstvo Havlíčkův Brod krok Kraje Vysočina zas až tak velký význam nemá.

„ Mohu konstatovat, že ve většině obci, kde provozujeme ztrátové prodejny, jsme se dohodli na podporách s obcemi a věřím i ke spokojenosti všech stran. Já jsem si vědom těžkosti na straně obcí sehnat prostředky na podporu a zachování prodejny, ale mnohdy je to již ta poslední služba, která je v této obci zachována. Myslím si, že by si obce zasloužily více peněz," popsal předseda Vladimír Stehno situaci v jaké se venkovské prodejny nacházejí s tím, že zřízení grantu Kraje Vysočina bere COOP jako podporu obcím, nikoliv COOPu či jiným provozovatelům z řad OSVČ. Těm v konkurenci obchodních řetězců neprospěje ani nová legislativa, to znamená zavedení elektronické evidence tržeb, skokové navýšení minimálních mezd s tím spojený nárůst minimálního vyměřovacího základu pro zdravotní pojištění zřejmě odradí prodavače pracující na zkrácený úvazek, včetně takzvaného sick days, kdy bude moci pět dní v roce zůstat doma, když se nebude cítit dobře.

„Což bude v případě jednomístných prodejen znamenat, že obchod bude pět dní zavřený, což nikdo nebude schopen řešit," podotkl inženýr Stehno.

Podle jeho názoru ale klesající počet venkovských prodejen nezastaví aktivity krajů.

„Řešením by bylo, aby velcí obchodníci a zejména zahraniční řetězce z titulu své významné tržní síly byly povinny vytvářet fond, určený na podporu venkovského obchodu. Ale to bych asi chtěl moc," konstatoval Stehno.

Stejnou podporu venkovských obchodu jako Kraj Vysočina nabízí malým obcím už několik let sousední Pardubický kraj.

V rámci tohoto dotačního titulu lze získat dotaci pro obchod ve výši 50 procent nákladů v běžném roce, maximálně ve výši 100 tisíc korun.