Na velké změny se již nyní intenzivně připravují Kraj Vysočina, Nemocnice v Havlíčkově Brodě i Domov pro seniory Havlíčkův Brod. Realizace celého projektu totiž nebude vůbec jednoduchá.

Především bude třeba nejdřív zbořit starou budovu plicního oddělení a ODN, pacienty dočasně přestěhovat jinam, současně provést rekonstrukci pavilonu bývalé ortopedie, aby se dočasně přestěhovaní pacienti z plicního a ODN měli kam vrátit.

„V současné době se už připravuje projekt na rekonstrukci objektu plicního oddělení. Stavbu bude financovat Kraj Vysočina za podpory dotací z Evropské unie. Předpokládané investice činí 120 milionů korun," informoval hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek a dodal: „Rádi bychom se stavebními pracemi začali již koncem letošního roku."

Výhledově by tak v Havlíčkově Brodě v roce 2017 měl vzniknout moderní domov pro seniory. „Tento nový domov by se navíc stavebně propojil se sousedním Domovem pro seniory Havlíčkův Brod," popsal stručně další průběh náročné investiční akce Běhounek. Ten dodal, že pacienti ODN by se na určitý čas přestěhovali do vedlejšího Domova pro seniory Havlíčkův Brod.

V případně naléhavé nutnosti by pro pacienty Kraj Vysočina využil také volné kapacity v ostatních krajských nemocnicích.

„Domov pro seniory Havlíčkův Brod v areálu nemocnice je schopen poskytnout dočasné ubytování více než dvěma desítkám pacientů ODN. Tiby se přestěhovali do druhého patro budovy. Pro naše klienty připravíme náhradní prostory, například 
v jídelně, kde by mohl vzniknout vícelůžkový pokoj. Podle předběžných informací by se 
s prvními stavebními pracemi mělo začít asi v lednu 
a únoru příštího roku, možná i dříve," informovala ředitelka Domova pro seniory Havlíčkův Brod Hana Hlaváčková.

Ředitelka dala rovněž nahlédnout do studie zpracované Krajem Vysočina.

Areál ve tvaru písmene L

Studie ukazuje velký moderní areál tvaru písmene L se vzdušnými pokoji a terasami obklopený parčíkem.

Co se týče souběžně prováděné rekonstrukce pavilonu bývalé ortopedie, také v areálu havlíčkobrodské nemocnice, tak tam rada Kraje Vysočina již vyhlásila výběrové řízení na dodavatele stavby, která by měla být zahájena na konci letošního roku a dokončena v polovině roku 2016.

Stavba má tři roky nevyužívaný pavilon v areálu nemocnice přeměnit na odpovídající a moderní zázemí pro plicní oddělení a oddělení dlouhodobě nemocných.

„Oprava pavilonu ze čtyřicátých let minulého století bude hrazena z rozpočtu Kraje Vysočina. Nově zde bude umístěno více než pět desítek lůžek, z toho více než polovina pro oddělení dlouhodobě nemocných," uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast majetku Libor Joukl.

Stavební úpravy pavilonu číslo 13 Nemocnice Havlíčkův Brod jsou navrženy s ohledem na minimální zásahy do nosných i nenosných konstrukcí. Budova bude opatřena kontaktním zateplovacím omítkovým systémem, vyměněna bude střešní krytina, klempířské prvky. U objektu budou řešeny zpevněné plochy, příjezdové a přístupové komunikace včetně bezbariérové rampy, parkovací stání, část oplocení budovy a podobně.

Stejně jako v celé republice také obyvatelstvo Vysočiny stárne a stavba zařízení pro seniory se jeví do budoucna jako nutnost. Pořadníky na umístění ve stávajících zařízeních pro seniory jsou plné, čekací lhůty se prodlužují.

Kromě kraje plánuje na nejbližší období stavbu moderního zařízení pro seniory také město Chotěboř, které dosud žádný domov důchodců nemá. Moderní domov pro seniory stojí ve Ždírci u Polné. Město Havlíčkův Brod chce zase postavit zvláštní komunitní dům s malými nájemními byty určenými jen pro seniory.