A stejně jako za „omlazováním" parku u nemocnice v Havlíčkově Brodě stojí i za tímto projektem Kraj Vysočina. Náklady se budou pohybovat v řádu milionů korun.

„Kraj Vysočina čerpá finanční prostředky z evropských fondů v rámci Operačního programu Životní prostředí. Na podzim minulého roku začala dlouho očekávaná rekonstrukce a revitalizace zeleně a parků v rámci projektu Kraje Vysočina. Revitalizace parků probíhá v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina.

Je realizována v areálech příspěvkových organizací, které zřizuje Kraj Vysočina, mimo jiné i v dětském domově v Nové Vsi u Chotěboře," informoval Marek Brom z odboru životního prostředí Kraje Vysočina.

Zámek s rozlehlým parkem se nachází v samém centru Nové Vsi. Dětský domov zde byl zřízen počátkem 50. let minulého století. „Jak je z historie patrné, zámek i sedmihektarový park mají za sebou nelehké období, což je patrné právě na zámecké zeleni," pokračoval Brom.

Doupné stromy

Ochrana zámku včetně parku je podle jeho slov zajištěna statutem státem chráněné památky, což ale neplatí pro přiznání financí na péči a údržbu, kterou musí realizovat Kraj Vysočina. „Z hlediska přírodovědného jsou nejcennějším biotopem doupné stromy, v nichž lze zaznamenat výskyt vzácných a chráněných druhů živočichů, například netopýrů a ptáků. Opatření a zásahy odborníků budou zaměřeny na změnu složení porostů a zlepšení zdravotního stavu dřevin," popsal Brom.

Komplexními úpravami projde veškerá zeleň, bude vysázeno 1 812 kusů dřevin, odborně ošetřeno 179 kusů a pokáceno 284 kusů starých a nemocných dřevin.

Změny uvítá nejen personál, ale hlavně obyvatelé zámku, pro něž je park přirozenou součástí domova.

„Předpokládanou hodnotu veřejné zakázky 5,76 milionu korun se podařilo v průběhu veřejné zakázky snížit až na zhruba 1,8 milionů korun. Na spolufinancování se bude podílet ze 70 procent Evropský fond pro regionální rozvoj, z národních zdrojů půjde pět procent a podíl krajského rozpočtu činí 25 procent způsobilých výdajů projektu. V reálných číslech přispěje zmíněný fond částkou ve výši přibližně  1,27 milionů korun. Stát vypomůže částkou asi 90 tisíc korun a Kraj Vysočina vloží zhruba 453 tisíc korun," upřesnil  Borm.

Práce budou probíhat více než dva roky, předpokládané předání díla zhotovitelem, jímž je pelhřimovská společnost EKOIMPEX Vysočina, je stanoveno na prosinec 2014.

„V roce 2009 vznikl za podpory Kraje Vysočina projekt  Revitalizace parků v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina, do tohoto projektu byla zařazena také Nemocnice Havlíčkův Brod," informovala mluvčí nemocnice Petra Černo.

Některé stromy musely padnout

Autorizovaný architekt Vít Doležel následně vypracoval kompletní projektovou dokumentaci na revitalizaci parku v areálu nemocnice.

vedený návrh byl projednán na havlíčkobrodském městském odboru životního prostředí a schválen inspekcí životního prostředí.

„V areálu můžeme vymezit dvě části s odlišnou historií. V historické východní části tvoří hlavní kostru plně vyvinuté stromy, z nichž mnohé mají sníženou vitalitu, jsou však schopné po provedení pěstebních zásahů i nadále růst. V některých případech ale bude třeba nevhodné dřeviny pokácet a doplnit novými," popsala stav parkové zeleně mluvčí nemocnice Petra Černo.

Revitalizace začala už pokácením vybraných stromů, které bylo nutno odstranit pro jejich velmi špatný stav, především z bezpečnostních důvodů. „Jde celkem o padesát stromů, které však budou nahrazeny zcela novou výsadbou. Ošetřeno bude více než sto padesát dřevin, celkově nově vysazeno více než dva a půl tisíce kusů dřevin," dodala mluvčí.

Výdaje na projekt činí celkem 6, 2 milionů korun. Z toho 70 procent částky je z Evropského fondu pro regionální rozvoj, 25 procent hradí Kraj Vysočina a pět procent Státní fond životního prostředí.