Stará vesnička, na jejíž kruhové návsi končí silnice a vede zase jenom zpátky do Přibyslavi, žádný fotbalový plácek nemá, ojedinělé jméno nese od raně středověkých rytířských her a turnajů. 

Ivo Havlík