Celý život chodí do knihovny Eva Němcová z Havlíčkova Brodu. „Líbily se mi historické romány, teď jsem změnila vkus. Čtu detektivky, hlavně ty severské. Bez knih bych si neuměla volný čas představit,“ prohlásila.

Krajskou knihovnou se okresní knihovna v Havlíčkově Brodě oficiálně stala 1. ledna 2002. „V lednu jsme žádné oslavy neplánovali, byl covid. Konec června je mnohem příhodnější,“ poznamenala ředitelka Jitka Hladíková. Do nových prostor u Kulturního domu Ostrov se z budovy Staré radnice přestěhovali před dvěma lety.

Karta do sběrného dvora.
Přituhuje: do sběrného dvora v Havlíčkově Brodě jen s kartou a občankou

Jana Vejsadová pracovala v knihovně půl života. Dnes se věnuje úplně jiné profesi, ale do knihovny ji to pořád táhne a oslavy narozenin si nenechala ujít. „Knihovníkem zůstává člověk celý život,“ vysvětlila.

Pro dospělé knihovna připravila kulturní program, prohlídku prostor a několik přednášek. Pro děti zase zábavné odpoledne za knihovnou s hasiči a záchranáři.

Krajská knihovna dnes ve své činnosti naplňuje úlohu regionálního centra knihovnických, bibliografických a informačních služeb pro síť veřejných knihoven v Kraji Vysočina a vyvíjí celou řadu aktivit.

Pár čísel z krajské knihovny

Počet čtenářů: 5723

z toho do 15 let: 1231

Počet návštěvníků: 257 881

Počet výpůjček: 197 797

Denně knihovnu navštíví cca 600 návštěvníků

Knihovna nabízí

384 239 dokumentů (knihy, hudebniny, CD, DVD, hry, atd.)

3752 exemplářů časopisů

Z toho je:

Nejstarší kniha – Jungmann, Josef. Josefa Jungmanna Slowesnost, aneb, Náuka o wýmluwnosti prosaické, básnické i řečnické: se sbírkau příkladů newázané i wázané řeči. (1845)

Největší kniha – Atlas krajiny České republiky. Praha: Ministerstvo životního prostředí ČR, 2009 (62 x 51 cm)

Nejmenší kniha – Máj / romantická báseň Karla Hynka Máchy s podobiznou a životopisem spisovatelovým. Brno: Šimon Ryšavý, 1997 (4 cm)