Projekt „Čeští bratři – knihovníci velvyslanci Lešna v Čechách“ je společným projektem Městské veřejné knihovny Stanisława Grochowiaka, Sdružení polských knihovníků, pobočky v Lešně a Krajské knihovny Vysočiny. Je financovaný Ministerstvem zahraničních věcí Polska a Městem Lešno.

Za polskou stranu byl přítomen Krzystof Taciak, zástupce ředitele lešenské knihovny, a zároveň předseda pobočky Sdružení polských knihovníků v Lešně a jeho kolega Andrzej Przewoźny.

"Koncept celého projektu vznikl na podzim 2016, kdy došlo i k prvním kontaktů mezi oběma knihovnami. V květnu 2017 podepsali ředitelé obou knihoven partnerskou smlouvu, a tím byla odstartována intenzivní spolupráce," řekla Irena Brezovic, zástupce ředitelky KKV.

V Havlíčkově Brodě byly realizovány dvě výstavy - Adam Mickiewicz ve Velkopolsku a Lešno – město Grochowiaka. Třetí, Jednota Českých bratří v Polsku, se uskuteční v březnu 2018. V říjnu 2017 se konal koncert Tria Strojkoweho Zamku w Rokosowie.

V Lešně proběhly výstavy: Karel Havlíček Borovský – mučedník české pravdy, Česká mistrovská díla Santiniho a Jaroslav Hašek. Uskutečnil se také koncert Horácké muziky, několik odborných přednášek pro knihovníky i veřejnost za účelem přiblížení české kultury.

Dalším výstupem česko-polské spolupráce je dvojjazyčná publikace W zaulkach historii - Historická zákoutí, kde jsou sepsány nejznámější pověsti a legendy obou měst a představeny některé významné osobnosti.

"Věříme, že tímto spolupráce mezi oběma knihovnami nekončí. Máme stále dost společných témat k řešení," sdělila Brezovic.