A letošní rok není výjimkou. Navíc již dnes začíná Týden čtení aneb Čtení sluší každému.

Více prozradila zástupkyně ředitelky Irena Brezovic.

Březen jako měsíc čtenářů je pravidelná záležitost, proč se k ní krajská knihovna připojuje?
Kampaň Březen – měsíc čtenářů vyhlašuje letos Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) již šestým rokem. Cílem je propojení čtenářů a institucí zabývajících se psaným slovem, četbou a čtenářstvím. Krajská knihovna Vysočiny tradičně patří mezi zhruba 400 knihoven, které se pravidelně připojují. A proč? Celkově by se dalo říci: pro dobrý pocit. Posláním knihovny je podpora čtení a celoživotního vzdělávání. Získáváme nejen nové čtenáře, ale setkáváme se i s lidmi, kteří běžně do knihovny nechodí, a snažíme se je naší bohatou nabídkou akcí zaujmout.

Jakým způsobem program vzniká, kdo přichází s nápady?
Část programu tvoří úspěšné akce předchozích ročníků, další jsou navržené SKIP (Týden čtení, soutěž Čtenář roku, Noc s Andersenem) a zbytek jsou nápady knihovnic a knihovníků.

Jaký bod programu vám třeba udělal radost, na co se vy osobně těšíte?
Z celkového množství akcí je těžké zmínit jen jednu. Letos je to určitě spolupráce s Nemocnicí v Havlíčkově Brodě. Kromě toho se krajská knihovna připojila i k chari-tativnímu projektu Upleť nebo uháčkuj čtverec – každý březnový pátek od 14 do 16 hodin na dětském oddělení. A v pondělí vyrazíme s nabídkou akcí a služeb do ulic Havlíčkova Brodu.

Začíná Týden čtení aneb „Čtení sluší každému" – můžete ho trochu přiblížit?
Jde o akci, která je speciálně určená k propagaci čtení. Kon-krétně se zaměříme na čtení z děl spisovatelů, kteří mají významné výročí. Například letos slaví 100. výročí Jan Drda, 125. Karel Čapek a 110. výročí Jan Zahradníček. V rámci Týdne čtení budou knihovníci dvakrát denně předčítat dětem v havlíčkobrodské nemocnici a v dětském oddělení knihovny bude 6. března od 13.30 do 16 hodin probíhat čtení pro děti spojené s dílničkou – Malujeme obrázky na dřevo a oblázky. Číst mohou přijít všichni, kteří se chtějí podělit o radost ze čtení.

Březen v krajské knihovně

AKCE PRO DĚTI

Rýmy, šprýmy
Březnový testík – po celý měsíc mohou děti soutěžit a odpovídat na otázky
O nejhezčího knihovního skřítka Výtvarná soutěž
Putování večery s Večerníčkem
Etapová hra
Duhové hrátky
Dvakrát týdně; zábavná odpoledne: dílničky, deskohraní a dovádění
Tati, pojď mi číst
6. března od 13.30
Noc s Andersenem
27. března od 18.30

AKCE PRO DOSPĚLÉ

Upleť nebo uháčkuj čtverec
Charitativní projekt; každý pátek od 14.00 do 16 hodin
Registrace nových čtenářů zdarma
Po celý tento týden
Diskuse s Martinem C. Putnou
3. března od 18.30 v kavárně
U Notáře
Čtenář roku 2015
4. března, Nová radnice,
od 14 hodin – vyhlášení městského a krajského vítěze
LiStOVáNí – Ekonomie dobra a zla:
5. března od 19.00 v kavárně
U Notáře
George R. R. Martin: Píseň ledu a ohně
10. března od 9.00, sál Staré radnice – přednáška Aleše Římana
Koncert Jany Kopicové a Dity Eiseltové
10. března od 18.00, sál ZUŠ J. V. Stamice
Trénujeme paměť
16. března od 15.00, vstup volný
Srdíčkové dny
16. až 20. března – prodej sbírkových předmětů v knihovně
Jarní kreativní dílna
23. března od 15.00
Burza knih
25. až 27. března
Záchranáři: boj s ohněm
26. března od 16.00 – odpoledne hráčů deskových her
Madeira, ráj v Atlantiku
30. března, 18.00 – beseda
Talk show Vlastimila Vondrušky 31. března od 18.00, Oldřich z Chlumu – román a skutečnost
Knihovníci čtou dětem v nemocnici
Každou středu od 13.00

Kateřina Malá