V praxi to znamená, že než se budoucí zedník naučí vzít do ruky cihlu a budoucí instalatér svářet trubky, naučí se postup ve virtuální realitě. „Cílem je aby se student naučil zacházet s materiálem, který je drahý. Během praxe nemá tolik studentů možnost se do výuky aktivně zapojit. Takže jeden student staví zeď skutečnou, druhý ji staví ve virtuální realitě. Navíc se student dozví, co se stane, když třeba zapojí špatně elektrický obvod,“ vysvětlil ředitel školy Josef Charamza.

Bývalý bazén, původně pýcha města, dneska strašidelné místo. Okolí opuštěného bazénu využívají něketří lidé dokonce k pohazování odpadu.
Ve Světlé mají raritu: bazén, ve kterém se nikdo nekoupal. Dnes místo hrůzy

Že virtuální realita není hračka, zjistíme ve chvíli, kdy nám víko virtuální popelnice spadlo podruhé na virtuální nohu. Zdatněji si vedl student Prokop Pavliš. „Zkoušel jsem to poprvé a byl jsem jak v jiném světě,“ svěřil svoje bezprostřední dojmy. Virtuální výuku zavádí stavební škola v Brodě ve spolupráci se specializovanou firmou Edu. Ta dodala škole šest modulů. Například stavbu zdí nebo třídění odpadu. „Naše škola se také stala odborným konzultantem projektu. Program si objednalo asi 30 základních a středních škol z kraje. Ty nebudou muset jezdit na školení do firmy Edu aby se naučily s modulem zacházet, ale sem k nám,“ zdůraznil Charamza. Virtuální realitu zařadí stavební škola do aktivní výuky už příští rok.