Už v listopadu se školáci mohou těšit například na dvojjazyčné divadlo. „Během něj si testují, jak zvládají porozumět cizímu jazyku. Bude to pro zhruba tři sta dětí,“ sdělila za Královskou stezku Tereza Chalupová.

„První stupeň uvidí malinko jednodušší hru s více efekty a na žáky druhého stupně pak čeká představení z větší části v angličtině. Tuto akci už jsme pořádali ve Světlé a myslím, že se moc povedla. Dětem se divadlo líbilo a bez problémů všemu rozuměly,“ pochvalovala si její kolegyně Nikola Krupičková.

Naopak mladší děti poznají práci lesníků. „Vymýšleli jsme něco, co na školách není úplně běžné, a napadla nás lesní pedagogika. Pro žáky mateřských škol a prvního stupně máme připravené pracovní listy a dopoledne s lesním pedagogem. Ten je provede lesem, řekne jim, co se tam děje a nebude chybět ani ukázka zpracování dřeva,“ prozradila Chalupová.

Nejen jazyky a les, ale i peníze se děti naučí znát. „Navázali jsme spolupráci s Petrem Liškou, který navrhl hru na naučení finanční gramotnosti. Je určená pro žáky druhého stupně a koupili jsme ji do několika základních škol,“ líčila Chalupová.

„Snažili jsme se ale vytvořit i něco pro první stupeň. Pan liška nám proto teď vytváří pracovní listy pro mladší děti, aby měly trošku povědomí o penězích a věděly, jak s nimi nakládat,“ doplnila Krupičková.

V neposlední řadě na žáky šestých až devátých tříd čeká workshop řemeslných dovedností, na kterém se podílí Střední odborné učiliště technické Chotěboř. „Jeho největší přínos vidím v tom, že si děti na vlastní kůži vyzkouší pracovat na učilišti. Často mají kariérní poradenství až v deváté třídě, ale to už bývá pozdě. Díky tomuto projektu si osahají řemeslo a mohou se pro něj rozhodnout mnohem dříve,“ vyzdvihla Krupičková.

Pro učitele jsou pak připravené různé semináře s odbornými lektory. „Začínáme 11. září, kdy přijede Dana Svobodová a bude povídat o podpůrných opatření pro žáky prvního stupně. Dále máme připravené přednášky na téma matematická gramotnost, talent, inovativní metody výuky cizích jazyků na základních školách nebo třeba čtenářské dílny,“ vyjmenovala Chalupová.

Zaměřili se ale i na rodiče. Pro ně jsou připravené dvě přednášky. První se uskuteční 24. září a jejím hlavním poselstvím bude, že i děti potřebují hranice. Druhá je pak naplánovaná na 4. listopadu a bude na téma školní zralost dítěte. Obě se budou konat ve velké zasedací místnosti havlíčkobrodského městského úřadu a vstup na ně bude zdarma.