Dostaveníčko s přáteli a příznivci dechové hudby si zde dala Havlíčkobrodská 12 s kapelníkem Zbyňkem Paličkou při příležitosti bilancování své dva a dvacetileté působnosti a hlavně při slavnostním křtu svého prvního nosiče CD a DVD.

V úvodu vystoupil moderátor pořadu Dechovky pro Vysočinu na ČRo Region a také kapelník humpolecké Vysočinky Tomáš Vodrážka, který přivítal všechny přítomné a také čestné hosty, starostu města Jana Tecla, hudebního skladatele a kapelníka Venkovské kapely Jaroslava Šimka, dlouholetého dirigenta vojenských hudeb a zakládajícího kapelníka Havlíčkobrodské 12 Václava Paličku a také spoluzakladatele muzikanta Josefa Šoupala. Seznámil přítomné také s programem vystoupení a shrnul ve stručnosti historii Havlíčkobrodské 12 i její další působení.

Havlíčkobrodskou 12 založil počátkem roku 1995 otec nynějšího kapelníka Václav Palička a to proto, že zde chyběl větší soubor muzikantů, který by vystupoval při různých slavnostních příležitostech. On jako muzikant, trumpetista a dirigent vystupoval u různých vojenských hudeb, až jej osud zavál do Havlíčkova Brodu k posádkové hudbě, kde byl dirigentem až do jejího zrušení. Protože měl několik hudebních škol, duši muzikanta a bez hudby nemohl být, založil s kamarády vlastní kapelu, zmíněnou Havlíčkobrodskou 12, která hrála zprvu bez zpěváků. O růst kapely se postaral mimo jiných také učitel hudby na zdejší ZUŠ Otto Bauer, který v ní také samozřejmě hrál. Ten také vychoval mnoho muzikantů, kteří hrají v různých souborech po naší vlasti, a mezi ně patří nynější muzikant z rodu Paličkových Zbyněk, kterému pomyslné žezlo kapelníka předal jeho otec v roce 2010. Ten kapelu doplnil o „mladou krev" a výsledky jeho snažení se dostavily v současné době, kdy natočili svůj první hudební nosič. Je to také historicky první oficiální CD nosič dechové kapely v Havlíčkově Brodě.

Moderátor Tomáš Vodrážka pozval na pódium všechny čestné hosty, kteří zde slavnostně pokřtili šumivým mokem nové CD s názvem „Moje Sázava" a pronesli svoji zdravici k jeho šťastné pouti mezi posluchače.

Pak již pokračovala produkce Havlíčkobrodské 12 k poslechu i tanci, čehož mnozí hojně využili a taneční parket byl stále zaplněn. V konečném vystoupení Tomáš Vodrážka představil všechny muzikanty a poděkoval jim za skvělé vystoupení.

Závěrečné slovo a poděkování kapelníka Zbyňka Paličky patřilo všem přítomným za účast, muzikantům za skvělé výkony, rodinám za trpělivost a toleranci, sponzorům, Kulturnímu domu Ostrov a také Městu Havlíčkův Brod za podporu.

Za všechny vyslovuji díky za krásný zážitek těm, kteří nám posluchačům a divákům zpříjemnili krásné nedělní odpoledne při naší milované české písničce.

Karel Novotný