Lavina je určena dětem od 1. do 9. třídy. Setkává se každý pátek od 17.30 do 19.30 hodin. Pro děti z Lysé, Zálesí, Dolní Krupé, Rozsochatce a dalších vesnic mohou organizátoři zajistit dovoz na Lavinu, který je třeba předem domluvit s některým z vedoucích. Po Lavině všechny mimokrupské děti odváží pořadatelé klubu auty tak, aby se bezpečně dostaly do 20.00 hodin domů.

Schůzky Laviny jsou plné her, soutěží a písniček, jsou doplněny výchovou v oblasti křesťanské etiky a snahou naplnit aktivním a dobrým způsobem volný čas dětí.

Každý pátek na Lavině se na začátku rozdělí děti na dvě skupiny, na starší a mladší.  Rozdělení dětí do skupin pokračuje i na následujícím  biblickém programu.

Celý program  Laviny trvá od 17:.0 do 19.30. hodin.Během školního roku pořádá Lavina několik výjimečných akcí, jako třeba víkendové pobyty, Lavinu pro rodiče nebo různé party. Rovněž se účastní děti v rámci klubu  zajímavých akcí, jako je soutěž Biblická stezka, Indiánská válka, nebo celostátní Setkání dorostů na Orlíku.

Víra, láska naděje

Název Lavina je složeninou ze tří slov: la – láska, vi – víra a na – naděje. Tato tři slova jsou základním mottem skupinky. Lavina je podporována Církví bratrskou v Horní Krupé a je součástí Dorostové unie ČR.

Dorostová unie je občanským sdružením dětí a mládeže, navazujícím na dlouholetou práci dorostových vedoucích při Církvi bratrské.

Hlavním posláním Dorostové unie je vytváření zázemí pro vedoucí a oddíly ve všech oblastech dorostové činnosti. Zajišťuje vzdělávání vedoucích dětských kolektivů a organizuje zájmové a volnočasové akce. Právě díky členství v Dorostové Unii je na  schůzkách a všech akcích které Lavina pořádá, každé dítě pojištěné.