Rekonstrukce křižovatky včetně úprav okolí a inženýrských sítí vyjde asi na zhruba 15 milionů korun. Město z toho zaplatí necelých osm a půl milionu korun.

Ledeč připravovala přestavbu křižovatky společně s Krajem vysočina několik let. Do přestavby se mohli zapojit i občané Ledče, jak napsal Havlíčkobrodský deník a vybírat už před třemi lety v anketě novou podobu křižovatky ze čtyř možných variant. Ve třech případech byly navrženy kruhové objezdy, ale ty obyvatelé Ledče zamítli. „Rozhodli jsme se pro klasickou křižovatku“ informoval starosta Zdeněk Tůma po skončení ankety.

Projektovou dokumentaci zpracovala firma Grebner, inženýrská a projektová kancelář spol. s r. o. Jedná se o společnou akci Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, Města Ledeč nad Sázavou a firmy Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. Na základě veřejné zakázky se vítězným dodavatelem celé stavby stala firma STRABAG a. s. Město s firmou uzavřelo smlouvu za víc než osm milionů včetně DPH. Termín realizace celého díla je dle smlouvy do 60 měsíců od předání staveniště, nejpozději však do 31. 10. 2018.

Zvýší se tím bezpečnost chodců, přibydou nové silniční přechody i tolik potřebná parkovací místa. "Jedna se o rozšíření chodníku v místě, kde je v současné době chodník velmi úzký. Konkrétně je to úsek vedoucí od domu číslo 239 směrem k lékárně. V tomto úseku je velmi problematické projet například s dětským kočárkem," zdůraznila již loni k přípravě projektu referentka oddělení majetku a investic Jana Merunková. Jak následně doplnila, ve střední části úseku, za bývalým domem dětí, by mělo rovněž dojít k navýšení počtu parkovacích míst. „Bude se jednat o takzvané šikmé stání, které bude rovněž i v prostoru před hotelem Kaskáda, a to včetně nových stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace," upřesnila Jana Merunková.

Díky stavebním úpravám budou vybudovány dva nové přechody pro chodce dle platných norem, které umožní v této části náměstí bezpečně přejít. Rovněž se změní i vzhled přilehlého parku. Jeho plocha bude zpevněna, přibydou nové lavičky a další mobiliář. Zlepšit by se měl výrazně i prostor pro zásobování některých okolních obchodů.

Po úpravě křižovatky by měl ve směru od náměstí vzniknout malý ostrůvek, který by vpravo vedl vozy na Tyršovo nábřeží a dále do průmyslové zóny, vlevo pak do ulice Hrnčíře nebo zpět na náměstí. „Počítáme s vyznačením odbočovacích pruhů, úpravou parkovacích míst v blízkosti křižovatky a širším chodníkem,“ doplnil starosta Tůma.

Práce na přestavbě křižovatky už začaly. Město Ledeč nechá v rámci prací na křižovatce opravit chodníky včetně úpravy pakovacích stání, vybuduje nové chodníky v prostoru parčíku za bývalým domem dětí a mládeže, dojde na rekonstrukci veřejného osvětlení, vybudování nové dešťové kanalizace. Když už bylo rozhodnuto o podobě křižovatky, jednalo město s krajem, který je majitelem silnice a na úpravě křižovatky se prostřednictvím krajské správy a údržby silnic podílí. A další měsíce se čekalo na zařazení investice do rozpočtu.

Radnice původně plánovala úpravu křižovatky už předloni. Práce ale nakonec začaly až letos. To samozřejmě s sebou nese pro řidiče i náročná dopravní omezení. Práce probíhají ve dvou etapách. Ta druhá začala 14. května a potrvá do konce října.