Některé děti jsou doma tak nešťastné, že jim dětský domov připadá jako ideální místo ve srovnání s vlastní rodinou. Krizová centra pro děti v nouzi fungují na Vysočině už několik let.

V Kraji Vysočina je celkem sedm takovýchto zařízení, ovšem v okrese Havlíčkův Brod je ojedinělé Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) při Dětském domově Nová Ves u Chotěboře.

„Během tříletého působení poskytlo naše zařízení péči 
a ochranu celkem sedmdesáti šesti dětem a jejich rodinám," informovala ředitelka Domova Etela Coufalová.

Díky ZDVOP už tak nebude docházet k situacím, s nimiž se pracovníci domova v minulosti už setkali, že dítě, které samo v zařízení žádalo o azyl před násilnickým rodičem, muselo být, dle zákona, vráceno domů.

Zařízení usiluje o blaho a zájmy dětí, ochranu jejich práv, včetně ochrany jejich jmění, zabezpečuje jejich základní životní potřeby, včetně ubytování, zdravotní péče, psychologického a sociálně-právního poradenství.

Jedna z prvních obyvatelek zařízení, čtrnáctiletá dívka, jejíž identitu nelze s ohledem 
na její věk a složitou životní situaci zveřejnit, přišla do centra sama a dobrovolně. Situaci doma nezvládala.

I přesto, že rodiče byli nezaměstnaní, starala se o domácnost a sourozence místo rodičů, protože oni měli problémy s alkoholem.
„Mně tam vadil ten alkohol, že byli často opilí, a musela jsem dělat za rodiče povinnosti," prohlásila dívka. Mezi dětmi se v dětském domově cítí dobře, našla si kamarády, zlepšila se ve škole a domů se už vrátit nechce.

V původní rodině je zpět již třicet osm dětí

V období od listopadu 2011 do listopadu 2014 si požádalo 
z vlastní iniciativy o pobyt 
v ZDVOP jedenáct dětí, z toho šest dívek. „Dále o umístění čtrnácti dětí, z toho tři chlapci, žádali rodiče, s kterými byla následně sepsána dohoda 
o umístění dítěte.

Soud rozhodl vždy usnesením o předběžném opatření s tím, že se čtyři děti předávají do péče ZDVOP při DD Nová Ves u Chotěboře. Ostatním čtyřiceti sedmi dětem, respektive dvaceti sedmi chlapcům a dvaceti dívkám, bylo poskytnuto plné přímé zaopatření v ZDVOP," upřesnila ředitelka.

Ke konci listopadu 2014 zůstalo v zařízení celkem osmnáct dětí, zbylé děti byly již podle ředitelky Coufalové vráceny zpět do původního rodinného prostředí, nebo byly přemístěny do jiného vhodného zařízení ústavní výchovy.

Do původní rodiny se vrátilo celkem třicet osm dětí (19 chlapců a 19 dívek), a to především s doporučením, aby navštěvovaly zařízení poskytující odborné ambulantní služby.

„Dva chlapci byli dle rozhodnutí příslušného okresního soudu přemístěni do diagnostického ústavu a devatenácti dětem (jedenácti chlapcům, osmi dívkám) byla na základě rozsudku nařízena ústavní výchova v Dětském domově Nová Ves u Chotěboře," dodala ředitelka.

Rodinné problémy

„Děti jsou k nám umísťovány zejména z rodin, kde se problémy neúnosně vyhrotily, kde dochází k neshodám mezi osobami odpovědnými za výchovu. Z rodin, které nemají o děti zájem či nerespektují daná pravidla," uvedla ředitelka několik příkladů.

Český rozhlas region nedávno přišel s informací, že do Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc přichází stále častěji děti z rodin, které jsou neúnosně zadlužené. To ředitelka Coufalová nepotvrdila.

„Co se týče těžké finanční situace rodiny, neznáme původní rodinné prostředí," uzavřela Coufalová.