Podle šlapanovského faráře Petra Soukala byl krov kostelní střechy tak poškozený, že jeho váha tlačila na štítovou zeď, která začala praskat. Nezbylo, než na opravu střechy zajistit finance a vyhlásit výběrové řízení. To se uskutečnilo letos v létě, ale nepřihlásil se do něj nikdo. Firmy neměly o opravu kostelní střechy zájem. Nakonec se šlapanovské farnosti podařilo přece jen jednu firmu najít, ale ta se rozhodla pracovat jiným způsobem, než byla původní představa. Nebude se měnit úplně celý krov, ale jen poškozená místa, tak aby krov, který pochází z roku 1733, zůstal historicky zachován. S opravou pomáhají i obyvatelé Šlapanova, kteří vyčistili okolí kostela a svépomocí opravují narušenou zeď podle odborné rady památkářů.

Nové moderní laboratoře na Univerzitě Palackého v Olomouci
Univerzita Palackého se pyšní novými laboratořemi. Snesou i přísná kritéria

Kostel sv. Petra a Pavla je dominantou obce. Zajímavý je i tím že čas ohlašuje z kostelní věže zvonkohra. V kostele se nachází několik obrazů většinou z poloviny 18. století, nejpoutavější je určitě veliký oltářní obraz se svatý Pavlem uzdravujícím nemocné, a osmiboká kamenná křtitelnice přibližně z 15. století. Současná podoba chrámu pochází z roku 1733.

Okolo kostela se rozkládá hřbitov se sochou Panny Marie pocházející taktéž z roku 1733. Ke kostelu se váže místní pověst, ve které se vypráví, že dříve kostel byl mnohem větší a honosnější než v současnosti, ale z neznámých důvodů se propadl do zem, a to dokonce špicí věže dolů, další pověst se zmiňuje o kostelním zvonu, který měl mít údajně nádherný hlas připomínající „samet a hedvábí“, během třicetileté války jej měli občané ukrýt do země a potom jej nemohli najít.

POSLEDNÍ ÚTES.
Nabídka Přírodovědného centra a planetária

Architekti oceňují pestrost stavebních slohů tohoto šlapanovského svatostánku, od pozdně románského přes gotiku až po baroko. Je to dáno jeho stavebním vývojem, započatým již ve 13. století a možná ještě dříve. Zůstala jen původní věž. V roce 1801 ji poškodila vichřice. Nová byla postavena až v r. 1899, kdy se zvýšila o 26 metrů a dostala nynější podobu. K větší opravě kostela došlo v roce 1962, kdy byl nákladem 90 000 korun ze státních peněz pokryt novou plechovou střechou. Ta nahradila původní šindel. Nová plechová střecha byla natřena na červeno.

Ilustrační foto
Zbavte se vánočních kilogramů a projděte se krajem pověstí Eduarda Doubka