Pracovníci stavební divize firmy Dvořák Havlíčkův Brod obnažili vodovodní potrubí, vedoucí podél silnice, aby mohli napojit odbočku potrubí do průmyslové zóny.

Právě zrod průmyslové zóny v sousedství skláren je důvodem pro budování okružní křižovatky. Kruhový objezd by měl být hotov za dva a půl měsíce.

Jiří Víšek