Každý měsíc je v přibyslavském zpravodaji zveřejněna vždy jedna fotografie z archivu městského muzea. Úkolem soutěžících je rozpoznat budovu na fotografii, významnou událost nebo osobnost z dávné či nedávné minulosti, která je něčím zajímavá a má nějaký vztah k městu Přibyslav. Správné odpovědi mohou soutěžící poslat e-mailem, kde je ale třeba uvádět plné jméno soutěžícího a adresu (e-mailová adresa nestačí), rovněž pro lepší identifikaci je lepší jako předmět uvést heslo „Soutěž – putování za minulostí".

Odpověď lze zaslat poštou na předtištěném kupónu na adresu kulturního zařízení města Přibyslav, anebo předat v informačním centru do připravené schránky. I tyto odpovědi musí obsahovat plné jméno a přesnou adresu, popřípadě telefonní číslo nebo e-mail.

Do slosování budou zařazeny všechny správné odpovědi, mající všechny uvedené náležitosti, které obdrží Kulturní zařízení do dne uzávěrky následujícího čísla Přibyslavského občasníku. V tento den pak náhodně oslovený návštěvník Kurfürstova domu vylosuje vždy tři soutěžící, kteří obdrží malé dárky. Výsledky soutěže budou průběžně uveřejňovány na stránkách Přibyslavského občasníku. Výherci jednotlivých kol pak postoupí do velkého slosování, které proběhne v době adventu v letošním roce. Soutěžící, kteří zašlou správné odpovědi se pak za odměnu mohou těšit na hodnotné ceny, které ve velkém finále obdrží tři hlavní výherci.