Prostředky získává také prodejem suvenýrů: klíčenek, magnetek, či dřevěných vánočních ozdob. Velký úspěch měl prodej registrovaných kostelních trámů. „Kupující obdrží Certifikát stavitele a jeho jméno nebo jméno toho, komu trám koupil, bude uloženo pro budoucí potomky spolu s ostatními listinami v nové časové schránce v makovici věže kostela,“ vysvětlil Vít Vodrážka ze Spolku Epigram.

Na loňském trhu řemesel byl pak mezi lidmi největší zájem o autentické varhanní píšťaly z pozůstalosti varhanáře Pavla Doubka. „I peníze z jejich prodeje jsme vložili na účet sbírky,“ dodal Vodrážka. Lidé do dnešního dne přispěli na veřejnou sbírku celkovou částkou přes šest set tisíc korun, v pokladničkách skončilo více než sto tisíc. Dalšími deseti tisíci přispěli Junáci.

Zapojit se do sbírky mohou například návštěvníci lahůdkářství Kateřina vedle kostela. „Sbírka je u nás dva roky. Někdo dá tisícovku, někdo deset korun. Hlavně se ale lidé ptají, kdy bude kostel opravený,“ poznamenala provozovatelka lahůdkářství Anna Zounková.,

Ze sbírky Epigram již nakoupil řezivo na nový krov. Stálo přes čtvrt milionu.  „V letošním roce bude z veřejné sbírky hrazeno restaurování cenného zvonu z roku 1693. Zvon projde rukama odborníka Michala Votruby. Po dohodě s děkanem Oldřichem Kučerou se peníze použijí i na restaurování oken kostela,“ dodal Vodrážka.

Kostel patří k nejstarším historickým památkám Brodu. Od padesátých let minulého století chátral. Bohužel podle Vodrážky stojí mimo památkovou zónu města, a proto se prostředky na jeho opravy, které začaly před čtyřmi lety, shánějí těžko.