Světluška je celonárodní sbírka na pomoc nevidomým a těžce zrakově postiženým, kterou organizuje Nadační fond Českého rozhlasu. Vybrané peníze slouží na výcvik asistenčních psů, speciální pomůcky, studijní stipendia nebo osobní asistenty.

Rekordní počet dobrovolníků

„Letos se zapojil rekordní počet dobrovolníků, a tak na Světlušky narazíte ve více než tři sta městech a obcích", řekl ředitel Nadačního fondu Českého rozhlasu Přemysl Filip a prozradil, že Světluška si letos připravila překvapení. „Každý, kdo si koupí píšťalku, náramek nebo tykadla dostane v ceně sbírkového předmětu malý dárek," doplnil Filip.

Převážnou část dobrovolníků v ulicích tvoří žáci a studenti základních a středních škol, ale nechybí ani dobrovolní hasiči. Nově bylo letos uzavřeno partnerství s Asociací turistických oddílů mládeže (Asociace TOM). Podporovat Světlušku se tak rozhodly i oddíly Asociace TOM z Bystřice pod Hostýnem, Litoměřic nebo Třince, kde doposud Světluška nezářila. Do sbírkové akce se zapojují i vybrané mateřské školy a knihovny.

Projekt Světluška pomáhá každoročně stovkám zrakově handicapovaných vést maximálně samostatný život. Například třináctileté školačce Natálce A. z Českých Budějovic přispívá Světluška na pedagogickou asistentku, takže chodí do šesté třídy na běžné základní škole a stíhá bez problémů studijní tempo svých vidících kamarádů. Světluška neopouští ale nevidomé ani v dospělosti.

Nejčastěji jim pomáhá se zaplacením speciálních pomůcek, jako jsou mluvící počítače, mobilní telefony, nebo optické lupy zvětšující text. Bez nich nemají těžce zrakově postižení lidé přístup k informacím a je pro ně složité najít si zaměstnání nebo jiné uplatnění. Světluška podporuje také neziskové organizace, které pomáhají zvyšovat kvalitu života zrakově postižených lidí.Kdo si nestihne chytit Světlušku v ulicích, může ji podpořit po celý rok například odesláním „déemesky". Dárcovskou sms posílejte ve tvaru DMS SVETLUSKA na telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč, Světluška obdrží 28,50 Kč. Více na www.darcovskasms.cz. Po celý rok je možné přispět také na známé sbírkové konto „deset devítek" 99999 99999/0100 nebo zvolit další způsoby platby na www.svetluska.net .

Světluška děkuje

Poděkování patří ČSOB, generálnímu partnerovi Světlušky, a hlavním partnerům společnostem HERBADENT a finanční skupině AXA. Velký dík náleží Českému rozhlasu, který nadační fond před 14 lety založil a je jeho velkou oporou a dále Nadaci Vodafone Česká republika, která se stala partnerem pro technologie. Sbírka by se ani v tomto roce nemohla uskutečnit bez pomoci firem, které poskytují Světlušce zdarma nebo za symbolické částky své služby či produkty. Společnost Model Obaly vyrábí originální kostýmy – papírová křídla a lucerničky, podle kterých se poznají světluščí dobrovolníci. Společnost DPD jedenáctým rokem distribuuje několik tun sbírkových předmětů do škol v celé ČR, společnost G4S má zase na starosti bezpečný svoz pokladniček a počítání výtěžku. Poděkování dále patří společnosti SVS, která pro Světlušku zdarma zajistila veškeré tiskové materiály, a dalším partnerům, bez jejichž pomoci by se Světluška při organizaci sbírky neobešla: Activa, Alex Fox, Antonín Hrad, Boss Timer, Copy General, Eltodo, Felco Praha, Grantis, Juta, Magistrát hlavního města Prahy, Pebal, Ray Film, Ters, Van Gillern a ZDM. Děkujeme!

Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu založený na solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli darovat nevidomým trochu světla.

Světluška pomáhá dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením. Je oporou pro ty, které nelehký životní osud postavil před každodenní výzvu: znovu a znovu se učit životu ve tmě – bez pomoci jednoho z nejdůležitějších lidských smyslů. Světluška svítí od roku 2003. Do projektu se zatím zapojilo více než 66 000 dobrovolníků a miliony dárců. Připojte se také.

Barbora Mocová