Důvodem jsou administrativní pochybení ve výběrovém řízení při rekonstrukci základní školy. Pokutu udělil městu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (UHOS).

„Rozhodnutí přišlo na jaře roku 2014. UHOS dostal podnět, ve kterém bylo napadeno výběrové řízení na rekonstrukci základní školy v první a druhé etapě," sdělil starosta Martin Kamarád. Kdo tento podnět poslal, je podle starosty těžké jednoznačně sdělit.

„Podle stylu stížnosti se nejednalo o firmu, ale zřejmě šlo o soukromou osobu," podotkl starosta a dal k nahlédnutí kopii dopisu, který byl na UHOS zaslán, kde se hovoří doslova o podvodu a manipulaci. Veškeré osobní údaje včetně podpisu byly ale na dokumentu začerněny.

Prvním rozhodnutím se zabýval podle Martina Kamaráda bývalý starosta Jan Štefáček. „Žádáme věrohodné důkazy, kterým bude udání podloženo," napsal bývalý starosta vedení UHOSu a proti rozhodnutí podal rozklad na podzim roku 2015.

Nezákonné vedení se nepotvrdilo

„Nicméně UHOS si vyžádal veškerou dokumentaci, ale informace o špatně, či dokonce nezákonně vedeném výběrovém řízení se nepotvrdily. Přesto UHOS našel dvě pochybení v příslušné dokumentaci, která se rozhodl pokutovat částkou dvě stě tisíc korun," popsal další postup starosta Kamarád.

A čeho se tato pochybení týkala?

„Celý dokument má sedmdesát tři bodů. Tak za prvé nám UHOS vytkl, že jsme nezveřejnili dodatky ke smlouvám se stavební firmou a podobně, ale v době, kdy k tomu došlo, se měnil zákon a zveřejnit zakázky nad pět set tisíc korun se stalo povinností. Město na změnu zákona samozřejmě reagovalo, ale pozdě. Další věc, se kterou nebyl UHOS spokojen, byl postup bourání budovy KORD, který jsme původně zařadili do třetí etapy, ale nakonec jsme budovu zbourali již v etapě druhé. Podle UHOSu to byla chyba, protože jsme měli postupovat podle plánu. UHOS zamítl rozklad, který podal bývalý starosta Štefáček, udělil nám pokutu o sto tisíc korun nižší, ale proti ní se nelze odvolat, jen u soudu, takže jsme pokutu zaplatili," vysvětlil Kamarád.

Rozhodnutí o udělení pokuty ve výši sto tisíc bylo městu Přibyslav zasláno 
3. prosince loňského roku.

„Ve správním řízení o rozkladu v případu rekonstrukce a dostavba Základní školy Přibyslav, jednací řízení bez uveřejnění jsem rozhodl, že rozklad zamítám a měním pokutu ve výši sto tisíc korun českých," sdělil městu Přibyslav předseda UHOS Petr Rafaj.

Radnice v Přibyslavi vypsala soutěž v roce 2011. S vítěznou firmou následně uzavřela dva dodatky, které souvisely s demolicí jedné z budov, ve které se uvolňoval azbest. Na tyto práce ale již nevypisovala otevřený tendr a postupovala v jednacím řízení uveřejnění, což byla podle ÚOHS chyba.

Rafaj nyní ve většině bodů potvrdil rozhodnutí svých podřízených z loňského roku. Jedinou změnou je snížení pokuty.

Podle Rafaje provinění přibyslavské radnice bylo méně závažné, než jak ho předloni vyhodnotili jeho podřízení.