„Kyslíkový přístroj čistí vzduch, takže pacienti dýchají až třiadevadesát procent čistého kyslíku. Lidé, kteří jsou na sklonku života a o které se staráme v rámci domácí hospicové péče, často trpí dušností a díky tomuto přístroji se jim výrazně uleví. Podstatné pro nás je také to, že jej můžeme k pacientům převážet," nastínila Podrázská.

Charitní ošetřovatelská služba potřebovala kyslíkový přístroj pro své pacienty jako sůl, ale narážela na nedostatek finančních prostředků. „Zkusili jsme s žádostí o pomoc oslovit firmu SC Metal, a ta nám vyšla vstříc. Hned ten den se s námi pustila do jednání a darovala nám třicet tisíc korun na nákup kyslíkového přístroje, za což jí chceme jménem celé Oblastní charity Havlíčkův Brod ještě jednou moc a moc poděkovat," uvedla sestra. Současně dodala, že s vrchní sestrou a vedoucí charitní ošetřovatelské služby Stanislavou Holendovou s objednávkou neotálely, a že už do konce roku by tak s kyslíkovým přístrojem mohly pracovat.

Charitní ošetřovatelská služba je odbornou zdravotní péčí, kterou poskytují kvalifikované zdravotní sestřičky doma u nemocného.

Aneta Slavíková