Společnost MDS Projekt už provedla důkladnou prohlídku lávky. Zpracuje na základě prohlídky projektovou dokumentaci pro územní řízení, stavební povolení a stavbu samotnou. Dokumentace bude rovněž obsahovat návrh kompletní rekonstrukce celé lávky. Kraj vysočina již na tuto projektovou dokumentaci poskytl obci Okrouhlice dotaci za více než 109 tisíc korun. Společnost MDS vypracovala rovněž po jednání se zastupitelstvem statický posudek lávky a stanovila maximální zatížení lávky. Podle posudku se v jednom jediném momentu může na lávce nacházet ne víc než deset osob, což znamená maximálně jednu tunu. Na tuto skutečnost bude chodce na lávce upozorňovat dopravní značení.

Na základě diskuse s projektantem a mostním statikem obec rozhodne o rekonstrukci lávky, podle finančních možností obce.