Naposledy se radioaktivní pramen ztratil v roce 1887. Co se s pramenem stalo, informoval loni Havlíčkobrodský deník. Důvod ztráty pramene v listopadu v Pohledu zjišťoval odborník.

„Kvůli tomuto stavu nechala obec provést pomocí kamer průzkum, zda je pod kaplí rezervoár vody. Kamery odhalily prostor pod kaplí s vodou, která přepadem již nevytéká," informoval návštěvníky poutního areálu prostřednictvím obecního zpravodaje starosta obce Pohled Milan Klement.

Spodní voda klesla

V kapli se nachází vstup do rezervoáru, na kterém je ovšem vyzděný oltář s kasičkou z kamene, vážícího několik set kilogramů. Po dohodě s vlastníkem kaple, Římskokatolickou farností Pohled, a na základě závazného stanoviska památkové péče byl proveden průzkum a vyčištění rezervoáru pod kaplí. Voda z rezervoáru nevytéká zřejmě z důvodu poklesu hladiny spodní vody v celém areálu svaté Anny. Obec provedla měření hladiny vody v rezervoáru, který se nachází v louce před alejí a byl součástí zámeckého vodovodu. Měření pak obec porovnala s výsledky průzkumu v roce 1988. V šachtách rezervoáru hlubokých 9,3 metru bylo tehdy 4,5 metru vody, nyní je zde do půl metru. Vodní příkop byl plný vody s přítokem, letos je téměř suchý a bez přítoku. V současné době je podle starosty obce Milana Klementa veškerá starost o obnovu „zázračného" pramene v rukách havlíčkobrodského děkanství. „Římskokatolická farnost v Pohledu spadá pod správu děkanství a děkanství, coby vlastník, rozhoduje, co bude s obnovou pramene dál," informoval nedávno pohledský starosta. „S kameníkem je domluveno otevření studánky, ale až poleví mrazy a bude lepší počasí. Pak budeme o dalším postupu informovat," sdělil administrátor děkanství Pavel Hroznata Adamec.

Voda ze „zázračného" pramene se vytrácela postupně. Podle informací obecního úřadu v Pohledu na základě měření z loňského 8. srpna natékal jeden litr vody dvě minuty a 30 sekund, 13. srpna natékalo stejné množství čtyři minuty, pak se intervaly stále prodlužovaly. Nakonec 22. srpna natékal litr vody už sedm minut 30 vteřin, odpoledne voda pouze kapala, večer přestala téct úplně.

Informace zaskočila například Ladislava Vaňka z Havlíčkova Brodu. „Do Pohledu ke sv. Anně pro vodu jsme jezdili. Vydrží chladná i bez ledničky. Když jsem slyšel, že pramen vyschl, řekl jsem si, že v tom případě už je u nás s vodou zle," povzdechl si Vaněk.

Areál u Sv. Anny s poutním místem byl dle pověsti založen v roce 1730. Silný radioaktivní pramen byl objeven při stavbě kapličky. V minulosti zde byly dokonce lázně.

Podle historických zápisů roku 1887 původní „zázračný" pramen vyschl, vytratil se. V marné snaze znovu ho objevit došlo k výkopům pod samotnou kaplí. Nakonec musel posloužit náhradní zdroj vody u nedaleké myslivny, z něhož byla voda svedena do původní studně. Tento náhradní zdroj však nebyl nikdy nalezen.