Za více než milion korun je získá obec Kozlov. Radost z konečného řešení ale kalí skutečnost, že obsáhlý obecní majetek se bude předávat doslova na poslední chvíli.

„Vypadá to, že vánoční svátky prožijeme na úřadě. Celá záležitost se přitom řešila rok a půl, a najednou padl tento šibeniční termín a my máme na krku celou řadu důležitých výběrových řízení a úředních kroků. Například provoz veřejného osvětlení, svozy odpadů, správu hřbitova, kterou jsme předtím nevykonávali," konstatoval starosta Kozlova Josef Borovský.

Veškeré závěrečné smlouvy by ledečští zastupitelé měli schválit před vánočními svátky. Podle vedení ledečské radnice je město Ledeč ochotno svolat i mimořádné zastupitelstvo mezi vánočními svátky a Silvestrem, aby byl celý proces zdárně ukončen.

Obyvatelé obou vesnic, Vrbky a Sychrova, po změně volají už dlouho. Důvodem je podle jejich názoru dlouhodobý nezájem Ledče o rozvoj obou lokalit. Podle Jaromíra Brabce z osadního výboru Vrbky Ledeč zanedbávala obě obce desítky let. Ve vesnicích není zaveden plyn, cesty jsou rozbité, část majetku, který měl nějakou cenu, ledečská radnice prodala.

Starosta Kozlova Josef Borovský nijak neskrývá rozladění z nastalé situace. Na zvládnutí záplavy administrativy bude obec potřebovat zvláštní pracovní sílu. Bude třeba stanovit pohřební řád, provést změny trvalého bydliště u obyvatel obou obcí. Již od ledna by měl fungovat svoz odpadu, veřejné osvětlení, převody pozemků, varovný systém, dotace a smlouvy.

„Dokud ledečské zastupitelstvo neschválí všechny dokumenty k převodu, nemůže Kozlov uzavřít smlouvu s dodavateli služeb, navíc nás to bude stavět do negativního světla. Že my, vedení obce Kozlov, nestihlo všechny potřebné úřední kroky provést včas, že je to naše vina. Přitom celý převod se řeší na poslední chvíli, ale my jsme žádost o převedení osad podávali na radnici už v červnu 2014. Rok a čtvrt se nedělo vůbec nic," povzdechl si starosta Kozlova.

Obyvatelé Vrbky a Sychrova si budou muset také rychle změnit údaje v občanském průkaze, změnit adresu trvalého bydliště a případně i údaje na některých důležitých smlouvách.

Samotné majetkové vypořádání je již téměř definitivně odklepnuto. Kozlov převezme nejen nezbytný, ale také všechen ostatní majetek. Podle znaleckého odhadu za něj městu zaplatí přibližně 1,1 milionu korun, suma bude rozložena do tří ročních splátek tak, aby celá záležitost byla uzavřena v roce 2018.

Pomník a hřbitov Ledeč daruje

Převod majetku se ve velké většině bude řešit jeho prodejem. U některých dalších nemovitostí, jako je hřbitov nebo pomník padlých, se z etických důvodů bude jednat o dar. Jedna ze silnic v Sychrově bude řešena zápůjčkou, neboť se jedná o takzvané věcné břemeno po převodu od státu. Podle Josefa Borovského doufají obyvatelé obou obcí, že se jim pod novou správou dostane poněkud jiné péče, a jsou smíření s tím, že s ohledem na majetkové vypořádání nepůjde všechno hned.

„Zástupci obou obcí říkají, že když museli čekat třicet let, a nikdo si jich nevšiml, tak to ještě nějakou dobu vydrží. Navíc se pro odchod od Ledče rozhodli sami v referendu, přesto, že se objevily hlasy, že za celým převodem stojí starosta Kozlova, který si přeje být starostou velké obce," zdůraznil starosta Borovský.

„V současné době se, v součinnosti s advokátní kanceláří a na základě konzultací s katastrálním úřadem, Ministerstvem vnitra a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, připravuje veřejnoprávní smlouva o změně hranic obcí, na kterou budou navazovat smlouvy kupní a darovací, smlouva o výpůjčce, dohoda o předkupním právu a smlouva o smlouvě budoucí. Uvedené smlouvy budou předmětem jednání na pracovním zasedání zastupitelstva města Ledeč," informoval za město Ledeč tajemník Julius Bárta.

Předem bylo oběma zastupitelstvy podle tajemníka Bárty ujednáno, že převod většiny majetku bude proveden za úhradu, a to za cenu v čase a místě obvyklou dle znaleckého posudku.

Cena nemovitostí dle znaleckého posudku činí v katastru Vrbka částku 750 670 korun a v katastru Sychrov 394 915 korun.