Kompletní revitalizace zeleně začne na podzim ve městě Ledeč nad Sázavou. Provede ji firma z Chomutova.Ukončena by měla být v polovině příštího roku.

Jak upřesnil starosta Petr Vaněk, městu se podařilo získat dotaci na regeneraci městské zeleně z operačního fondu životního prostředí. Z celkových předpokládaných nákladů ve výši 12,9 milionů měla činit spoluúčast města pětadvacet procent. Jak ale zdůraznil starosta Vaněk, podařilo se městu ve veřejné soutěži výrazně snížit cenu zakázky, a to zhruba o 30 procent.

V rámci revitalizace zeleně dojde ke kácení nemocných či jinak nevhodných stromů, vysadí se nové keře, budou založeny nové kvalitní trávníky, odborná firma provede na stromech zdravotní řezy, zdravotní a odlehčovací řezy, vazby v korunách stromů a podobně.

„Proto můžeme s revitalizací začít až na podzim, kdy pro stromy nastává období vegetačního klidu," vysvětlil starosta Vaněk.

Při výběru firmy, která bude provádět revitalizaci, město podle starosty kladlo důraz hlavně na to, aby se nevysazovalo někde něco naprosto zbytečně, aby realizace celé akce proběhla v souladu s podmínkami státní dotace.

„Práce by měly začít na podzim, revitalizace by měla skončit zhruba v polovině roku 2014," doplnil starosta Vaněk.

Akce revitalizace zeleně v Ledči je rozdělena celkem na patnáct dílčích projektů, které budou realizovány v těchto lokalitách: sídliště Rámy, sídliště Stínadla, Starý hřbitov, Nový hřbitov, park Josefa Toufara, park na náměstí Svobody, pomník Šeptouchov, svah pod železniční zastávkou Horní Ledeč, Plácky, Zimní stadion, ZŠ Nádražní, ZŠ Komenského, ulice Jaroslava Haška, lipová alej Nádražní a ulice Koželská.

Revitalizaci zeleně ve městě občané vítají, neboť zeleně je v Ledči skutečně málo.

Nejpalčivější problém je na novém sídlišti, kde je málo parkovacích míst, takže lidé parkují, kde se dá, bohužel i na trávnících, takže sídlištní trávníky vypadají podle toho, proto tamní obyvatelé míní, že by si město zasloužilo kromě revitalizace přírodních ploch i vyřešit  prostory pro parkování.