„Byla dokončena další parkoviště na sídlištích, a sice ulice Z. Fibicha, B. Němcové, zde včetně opravy chodníků, M. Majerové a na Stínadlech. Parkoviště byla zřízena s předstihem před tím, než začala ve městě regenerace zeleně," informoval starosta Petr Vaněk. Do parkovišť investovalo město zhruba 440 tisíc korun. V ulicích M. Majerové, Na Rámech a Z. Fibicha nechalo město navíc opravit podesty pod separované odpadové nádoby. Letos bylo také pořízeno mobilní pódium, sloužící k veřejným vystoupením, přišlo na 316 tisíc korun, nyní je umístěné u základní umělecké školy. „Největším letošním projektem města je oprava ulice Z. M. Kuděje, navazující na cyklostezku, zatím jsme tu utratili 2,6 milionů korun. Byly osazeny obrubníky ve Vrbce, obrubníky musely být provedeny v předstihu z důvodu rekonstrukce komunikace," zdůraznil Vaněk.

„Díky dobré spolupráci krajského úřadu Kraje Vysočina a dodavatele stavby, který provedl rekonstrukci komunikace Vrbka, jsme získali materiál takzvanou škrábanou obalovačku z komunikace a použili jsme ji na účelovou komunikaci „Stará Habrecká. Teď již tato komunikace nevypadá jako tankodrom," konstatoval starosta s tím, že by místní měli přestat komunikaci nepoužívat jako závodní dráhu, aby se postupně od prokluzujících pneumatik nevytvořily další prohlubně. Pak by práce na úpravách, která vyšla na 100 tisíc korun, byla marná.
„Jako další akce ve spolupráci se Správou a údržbou silnic se nám podařilo provést úpravu prostranství u věžáku na sídlišti. Na poničený betonový povrch byla položena nová asfaltová vrstva. Tak se nám propojil krásně chodník opravený již z loňska s touto plochou. Maminky mohou chodit bezpečněji na sousedící dětské hřiště. I když je to zdánlivě malá plocha, i tak si vyžádala částku ve výši 160 tisíc korun," upřesnil starosta.