Hlavním důvodem 
je dlouhodobý nezájem města Ledče nad Sázavou, a především pak minimální investice do rozvoje obou obcí. Odtržení ovšem nebude zadarmo. Ve hře je milionový majetek.

„Je pravda, že občané místních částí Vrbka a Sychrov požádali o převod pod obec Kozlov. Odvolávají se na nedostatečnou péči ze strany předchozích vedení města Ledeč nad Sázavou.

Naše nové vedení jim nabídlo lepší péči, ale oni na naši nabídku neslyšeli a trvají na změně. Nyní 
se tedy pracuje na návrhu majetkového vyrovnání mezi Ledčí nad Sázavou a Kozlovem za předávaný majetek, 
o kterém chceme jednat.

„Samozřejmě, že se chováme jako řádní hospodáři, a tak se naše požadavky diametrálně liší od představ obyvatel Vrbky či zastupitelů Kozlova. Bohužel tuto situaci neřeší žádný zákon, a tak zřejmě vyjednávání bude zdlouhavé a nelze předjímat výsledek," uvedl místostarosta Ledče nad Sázavou Jan Drápela.

Přehlížení bylo dost

„Přehlížení našich potřeb již bylo dost. Vrbka se stala součástí Ledče v roce 1985.

Za celých třicet let město do rozvoje obce investovalo pouhých 300 tisíc korun. Investice do Sychrova se počítají dokon
ce ve stokorunách. Přitom do pokladny Ledče každý rok, 
a to jenom z Vrbky, proudí na daních a poplatcích přes milion korun.

Město nám nepřispělo ani na takové drobnosti, jako jsou nové uniformy pro hasiče. Naše infrastruktura chátrá. Máme chodník, který nestojí za nic. Měli jsme dva rybníky. Jeden nám zavezli sutí, o druhý se nestarají. Prodali nám školu, zlikvidovali obchod, kulturní místnost a knihovnu," vysvětlil Jaromír Brabec z Vrbky.

Obě vesnice se proto chtějí připojit ke kilometr vzdálené obci Kozlov.

„Přijde nás to odhadem na milion korun, možná víc. Podle zákona musíme vyplatit městu Ledeč ze zákona finanční kompenzace za ztracený majetek. To je další nespravedlnost. Budeme tak muset zaplatit za kapličku, kterou jsme si opravili sami. Za požární zbrojnici, kterou jsme budovali opět sami.

Většinu obecního majetku jsme 
si totiž opravili sami a dobrovolně, protože jsme pochopili, že město Ledeč o nás nemá zájem," pokračoval Brabec.
Obec Kozlov vede přes 20 let nezávislý starosta Josef Borovský.

Starosta chápe, že obyvatelé Vrbky a Sychrova chtějí právě pod Kozlov, neboť k sobě mají historicky blízko. Vrbka a Ko-zlov mají společný hřbitov 
a kostel v Sačanech, společné je i myslivecké sdružení.

„Několikrát jsem byl nařčen, že mám na celé situaci podíl, neboť se chci stát uvolněným starostou velké obce. Není to pravda. Vrbka a Sychrov jsou s ledečskou samosprávou nespokojeny už celá léta.

My jsme naopak požádali občany Vrbky o místní referendum, abychom si byli jisti, že nejde o aktivitu několika jednotlivců. Přinesli 98 procent podpisů od občanů, kteří souhlasí 
s tím, aby se Vrbka od Ledče odtrhla. Požádali jsme proto Ledeč o oddělení Vrbky a Sychrova a jejich přiřazení pod naší obec. Sepsal jsem o tom 
i vlastní prohlášení a nechal ho otisknout v ledečském zpravodaji," sdělil Borovský.

Ovšem to, že Ledeč uplatňuje nárok na finanční kompenzace, se mu nelíbí.

„Může za to zcela nespravedlivý zákon, který nezohledňuje reálnou situaci v daném místě. Doufám, že se rozumně dohodneme, protože jediná cesta, jak se vůči nespravedlivému zákonu bránit, by byl soud, což je dnes záležitost nesmyslná a drahá," zdůraznil starosta.

Podle Jaromíra Brabce se nespokojení obyvatelé nenechají odradit ani hrozbou finančních kompenzací. „Budeme tyto peníze raději splácet, než bychom zůstali dál součástí Ledče. Nebudeme na tom rozhodně hůř než dosud," řekl odhodlaně.

V Ledči nad Sázavou došlo za posledních deset let k několika prudkým změnám ve vedení radnice. Nové zastupitelstvo se snaží resty z minulosti řešit, ale jak se ukazuje, nespokojení občané z obou obcí nemají o dohodu zájem.

„Ledči už nevěříme ani slovo. Na místech úředníků sedí často ti samí lidé, co rozhodovali léta o nás bez nás. Ti samí jsou i v zastupitelstvu.
Nemluvě o tom, že Ledeč má dnes dost starostí sama se sebou.

Mezi zastupiteli jsou neshody a spory, bývalé vedení radnice neustále kritizuje to současné. Ti zastupitelé, kteří by nám chtěli vyjít vstříc, se bojí, že by je jejich kolegové 
zažalovali. I kdybychom se svých snah o odtržení vzdali, pro nás by se nezměnilo nic. Jsme pevně rozhodnutí od Ledče odejít. V současné době tak jednáme pouze o majetkovém vypořádání," uzavřel Brabec.

Pokud se obě strany do-hodnou, k oddělení obcí Vrbky a Sychrova od Ledče nad Sázavou dojde už v příštím roce.