Zájemci mohli podávat žádosti od 4. 3. 2019 do 4. 4. 2019. Podmínkou pro poskytnutí zápůjčky od města je obnova střechy, zřízení ekologického vytápění, izolace proti spodní vodě, čistírna odpadních vod, zateplení, rekonstrukce koupelny a WC, půdní nástavba (vestavba) či rekonstrukce výtahu.