V první řadě je ale třeba změnit její provozní řád.

„Na území našeho města se nachází uzavřená skládka odpadů Rašovec, která je v takzvané třetí fázi provozu. Ve skutečnosti to znamená, že provoz na této skládce byl zcela ukončen její rekultivací a to se stalo již v roce 2005. Od té doby zde probíhá neustálé monitorování jednotlivých složek, například takzvaných výluhových vod," popsal stav, ve kterém se skládka Rašovec nyní nachází, Břetislav Dvořák, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí městského úřadu v „Ledči nad Sázavou.

Skládka Rašovec.

Provozovatelem a správcem skládka byla a dosud je firma Technické služby Ledeč nad Sázavou, s. r. o., což se na jaře roku 2016 mění. Provozovatelem skládky se stane město. Podle Břetislava Dvořáka je pro veřejnost zajímavá a přínosná hlavně informace, jakým způsobem bude tato lokalita využita do budoucna. To ale nezáleží vždy jen na přání a možnostech zástupců města, což ukazuje jeden konkrétní případ.

„Možnost užívání ploch ovlivňuje několik zásadních faktorů. Veřejnost byla na zasedání zastupitelstva v závěru roku 2015 informována o tom, že v roce 2014 byla navezena na horní terasu skládky zemina, což bylo, v polovině roku 2015, oznámeno České inspekci životního prostředí v Havlíčkově Brodě, občanem našeho města. Kontrolní organ následně udělil městu Ledeč nad Sázavou sankci ve výši 60 tisíc korun, kterou naše město v zákonem určeném termínu uhradilo. V této věci mohou byt nadále vyvíjeny další aktivity, které by mohly v konečném důsledku negativně ovlivnit nebo omezit využívání prostoru skládky," zdůraznil Břetislav Dvořák.

ZMĚNÍ SE PROVOZNÍ ŘÁD

Na základě těchto faktů zástupci města Ledeč podle Břetislava Dvořáka již na podzim loňského roku 2015 začali vyjednávat s krajským úřadem Kraje Vysočina o změně provozního řádu uzavřené skládky Rašovec a jejím přizpůsobení novým legislativním požadavkům. Rada města Ledeč se v lednu 2016 shodla na tom, že je nutné, po dokončení uprav na skládce v Rašovci převzít provozovatelská práva.
„Současny stav věci je takový, že text provozního řadu je projednán se schvalujícím orgánem, což je krajský úřad. Po nabytí provozovatelských prav, podpisu smlouvy mezi městem a technickými službami může byt oficiálně předán ke schválení," doplnil vedoucí Břetislav Dvořák.

Je zřejmé, že se v areálu ukončené skládky nabízejí městu Ledeč do budoucna značné možnosti využití.

„V areálu uzavřené skládky budou moci byt provozovány kulturní a jiné akce. Může zde být například při tradičních motokrosových závodech zřízeno depo," upřesnil vedoucí Břetislav Dvořák. Druhou stranou mince ovšem je, že nově zpracovaný řád přinese provozovateli celou řadu zákonem daných omezení. Ovšem celá proměna skládky Rašovec nebude jednoduchou záležitostí, kterou je možné uskutečnit v řádu pouhých několika dnů či měsíců. „Je fakt, že naše město řeší ještě dodatečné povolení terénních úprav v prostoru skládky Rašovec. O této věci nebylo dosud pravomocně rozhodnuto. Tato skutečnost tedy dosud limituje i současné využití horní terasy skládky pro sportovní a kulturní aktivity. Jinými slovy řečeno, věci již uváděné a plánované nejdou takovým tempem, jak by si město přálo," podotkl ještě Břetislav Dvořák. Skládku Rašovec nechalo město v minulosti rekultivovat nákladem 16 milionů korun ze Státního fondu životního prostředí.