Podle nich je jez pro vodáky nebezpečný, jelikož v jezu jsou zabetonované kameny, které nejsou nikým povoleny. Stejně tak si lidé stěžují, že jezem protéká málo vody, a kvůli tomu dochází k jeho ničení a úhynu ryb. Jedním z důvodů je malá soukromá vodní elektrárna, která je hned vedle jezu.

„Záležitost vodní elektrárny a jezu je velmi komplikovaná, jelikož vlastník staveb není určen. V roce 2005 zemřel původní majitel a od té doby se vede dědický spor mezi čtyřmi vlastníky," řekl správce dědictví Aleš Uhlíř. Ten dodal, že se také přišlo na to, že jez není uveden v katastru nemovitostí. „V roce 2013 jsme museli jez kompletně předělat a zpevnit, jelikož hrozilo riziko, že se celý zbortí. Domluvili jsme se s odborem životního prostředí, že jez dáme do původního stavu, přičemž tři kameny již v jezu byly zabetonované," zdůraznil Uhlíř s tím, že došlo k nedorozumění.

„Špatně jsme se dohodli s odborem životního prostředí, které si představovalo, že jez bude vyskládán z plochých kamenů, které budou mít zároveň pro vodu provzdušňovací účel. Místo toho z jezu kameny vyčnívají," pokračoval Uhlíř.

Podle něho došlo k patové situaci, jelikož pokud nebude jez zapsán v katastru nemovitostí, nemohou na něm probíhat žádné další stavební úpravy, tedy i přestavba do požadovaného stavu. „Z toho důvodu jednáme s odborem životního prostředí a čekáme na jeho souhlas," podotkl Uhlíř. „Pokud jde o elektrárnu, tak dodržujeme všechny podmínky, které jsou stanoveny," zdůraznil Uhlíř.

„Pod jezem je zachován minimální zůstatkový průtok vody a koruna jezu je smáčena vodou," popsal Uhlíř.

Podle kanoistů je jez velmi nebezpečný. „V případě, že by se nějaký vodák netrefil do propusti, mohlo by dojít i k nějakému vážnému zranění," řekl za Český svaz kanoistů a zakladatel projektu suchejezy.cz Petr Ptáček. Ten zdůraznil, že již v září 2014 poslal upozornění na světelský odbor životního prostředí. „Teprve 25. května 2015, tedy za necelý rok, jsme obdrželi od úřadu vyjádření, že se celá záležitost projednává ve správním řízení," vysvětlil Ptáček. Podotkl, že nerozumí funkci zabetonovaných kamenů. „Stejně tak jezem kvůli vodní elektrárně protéká málo vody a jez nejenže není sjízdný, ale zároveň se i ničí a ohrožené jsou i ryby," uvedl Ptáček.

Podle vedoucího odboru životního prostředí ve Světlé nad Sázavou Jiřího Semeráda je úřad doslova zahlcen jinými stížnostmi, a proto nemohli odpovědět dříve. „Stížnost je samozřejmě oprávněná a celou věc důkladně prověřujeme. Osobně mě mrzí, že řešení problému nelze urychlit," vysvětlil Semerád. Ten pokračoval, že jez pod ledečským hradem na řece Sázavě je již několik set let a dříve tam byl mlýn a nyní turbína. „Její provoz je samozřejmě povolen a majitel je povinen dodržovat stanovené podmínky. Z toho důvodu děláme na jezu i namátkové kontroly," vysvětlil Semerád. Ten pokračoval, že kameny do jezu nepatří, a problém se tedy řeší ve správním řízení, kde majiteli hrozí pokuta až půl milionu korun.

„Se správcem jezu Alešem Uhlířem jsme si psali ohledně havarijního stavu jezu, ale trvali jsme na tom, že musí k přestavbě doložit potřebné dokumenty," konstatoval Semerád. Ten zdůraznil, že Uhlíř obešel zákon a rekonstrukci jezu si udělal podle svého.

„Majitel může ze zákona požádat o dodatečné povolení stavby, ale pokud tak učiní, záležitost se bude opět řešit v dalším správním řízení. Z toho důvodu to může být běh na dlouhou trať a předpokládám, že první sankce padnou do konce tohoto roku," konstatoval Semerád. Ten připomenul, že pozemek jezu patří Povodí Vltavy.