Tyto práce byly provedeny a financovány společností Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod. Vzhledem ke stavu komunikace a obrubníků byla provedena také kompletní rekonstrukce povrchu vozovky a to z rozpočtu Města. Na základě provedeného poptávkového řízení byl vybrán zhotovitel prací – společnost UNIMONT J. C. K. Práce na opravě povrchu byly v souladu se smlouvou o dílo dokončeny ve stanoveném termínu do 31. 7. 2016. Náklady na tuto rekonstrukci měly dle této smlouvy činit 1 714 662 korun, včetně DPH.

Protože se jednalo o investici vyvolanou společností VaK Havlíčkův Brod a následná oprava komunikace byla akcí doprovodnou, došlo v průběhu provádění prací k úpravě rozpočtu a ke snížení původní smluvní ceny o 425 777 korun, včetně DPH.

Celková cena stavby tedy činila 1, 288 milionů korun včetně DPH. Zároveň byla ještě provedena demontáž starých svodidel a provedena montáž svodidel nových a to dodavatelem – společností VESIBA – divize svodidel.