Pečovatelky budou za klienty docházet ve všední den i navečer, návštěvy v domácnostech klientů zavádějí také o víkendech.

„V letošním roce došlo ke změně v oblasti poskytování sociálních služeb seniorům a zdravotně postiženým osobám v oblasti Ledečska. Sloučením dvou pečovatelských služeb, Pečovatelské služby Ledeč nad Sázavou a Terénní pečovatelské služby Ledečsko, vznikla služba, která je schopna pokryt sociální potřeby obyvatel Ledče, spádových obci a okolních obci, s dojezdností do 10 kilometrů. Rozšířila se provozní doba služby, ve všední dny jsou pečovatelky k dispozici od 6.30 do 18 hodin a o víkendech od 9 do 12 hodin, dle potřeb uživatelů služby. Služby jsou poskytovány v bytech v Domě s pečovatelskou službou a v terénu, tedy v domácnostech uživatelů služby," informovala Gabriela Brožová, sociální pracovnice pečovatelské služby Ledeč nad Sázavou.

POČTY ROSTOU

Od začátku roku pečovatelskou službu využilo podle Brožové již 200 klientů. „Za první čtvrtletí byla každý den poskytnuta služba průměrně 135 uživatelům z Ledče, Habreku, Obrvaně, Souboře, Hradce, Ostrova, Olešné, Bojiště, Kožlí, Sechova, Bohumilic, Rejčkova," upřesnila Brožová.

Nejčastěji žádanou službou je podle sociální pracovnice dovoz stravy. „Stravu dovážíme z vyvařoven z Kovofiniše, nemocnice Háj a Zemka Kožlí. Možnost klienta vybrat si stravu záleží na místě bydliště a logistických možnostech pečovatelské služby," podotkla Brožová.

Dalšími nejvyužívanějšími službami jsou nákupy, pochůzky a běžný úklid.

„V terénu narůstá počet uživatelů, kterým je poskytována pomoc při osobní hygieně a doprovod, zejména k lékaři. Zajišťujeme i péči o osoby s vyšším stupněm závislosti v součinnosti s rodinou a ostatními druhy sociálních a zdravotních služeb," popsala Brožová nejžádanější služby, které klientům ledečské pečovatelky poskytují. Město Ledeč nemá domov pro seniory, ale pouze dům s pečovatelskou službou (DPS), kde jsou k dispozici jednopokojové a dvoupokojové byty, zajišťující jejich obyvatelům plné soukromí.

„Obyvatele DPS mají k dispozici společné prostory klubovny, kde mimo jiné probíhají i bohoslužby a venkovní prostory s altánem a cvičebními prvky," doplnila pracovnice.

Pečovatelky za klienty docházejí do jejich bytů a zajišťuji dopředu objednané služby za úhradu za provedený úkon dle ceníku služeb.„Tímto se pečovatelská služba zásadně liší od služeb pobytových, jako je například Domov pro seniory, kde mají uživatele péči zajištěnou po cely den a noc zahrnutou v ceně pobytu," zdůraznila sociální pracovnice Brožová s tím, že v případě zájmu o zavedeni pečovatelské služby do své domácnosti nebo s dotazy k bydlení v DPS by měli zájemci pečovatelskou službu včas kontaktovat prostřednictvím telefonu nebo webových stránek.

Zvýšený počet klientů a jejich vážný zdravotní stav nutí pečovatelské služby i v dalších městech rozšiřovat výrazně pracovní dobu.

Pečovatelky do domácností svých klientů nyní docházejí také v Havlíčkově Brodě odpoledne, večer, podle potřeby dokonce i v sobotu a neděli. „Vede nás k tomu stále vyšší počet lidí, kteří potřebují naši pomoc. Chceme jim umožnit, aby mohli co nejdéle pobývat ve své domácnosti, na niž jsou zvyklí, neboť většina z nich si to tak přeje. Ne všichni mohou být umístěni do domova pro seniory či domu s pečovatelskou službou a někteří to ani z různých příčin nechtějí," objasnila důvod změn ředitelka Sociálních služeb města Havlíčkův Brod Magdalena Kufrová.

Ta dodala, že stoupá rovněž počet žádostí o umístění v DPS a v Domově pro seniory.

Ovšem v obou zařízeních je volných míst nedostatek a na zájemce tak čeká pořadník.