Chystané úpravy spočívají ve zlepšení dopravní infrastruktury, komunikací, chodníků a parkovišť. Dojde ke zkvalitnění povrchu, rozšíření stávajících a vybudování nových chodníků.

Potřeba těchto úprav vyplynula, kromě jiného, z výsledků loňské ankety, provedené mezi obyvateli žijící mi v dané lokalitě. Anketní lístek obdrželi všichni vlastníci a uživatelé bytů v lokalitě sídliště Stínadla. Anketa se uskutečnila v březnu. Bylo rozdáno 473 anketních lístků a vrátilo se jich 138, což činí 29,18 procenta. Podle starosty Zdeňka Tůmy byli radní takovým zájmem ze strany občanů mile překvapeni.

Největší problém jsou chodníky

„Bylo odevzdáno téměř třicet procent vyplněných anketních lístků. Tento výsledek nás pozitivně překvapil a chtěli bychom tímto ještě jednou všem, kteří se ankety zúčastnili, poděkovat za ochotu a čas, který vyplnění dotazníku věnovali," konstatoval s potěšením v době konání ankety starosta Zdeněk Tůma.

Z ankety vyplynulo, že jako nejnaléhavější problémy vidí obyvatelé sídliště právě špatný stav chodníků (23,22 %), nedostatek parkovacích ploch (23,22 %) a špatný stav místních komunikací (20 %).

Dále je to nedostatečně vybavené dětské hřiště (11,03 %) a nedostatek možností sportovního vyžití (11,72 %). Tyto problémy budou podle ledečských radních řešeny případným až dalším projektem regenerace sídliště v návaznosti na finanční možnosti města Ledeč. „Na realizaci projektu bychom chtěli požádat o dotaci z Programu regenerace panelových sídlišť Ministerstva pro místní rozvoj ČR, podprogram Regenerace panelových sídlišť," informoval již loni starosta Tůma. Předpokládaný termín zahájení obnovy sídliště je letošní rok. Samotné uskutečnění tohoto náročného projektu, především termín zahájení, ale závisí právě na získání finančního příspěvku z dotací. Anketu na téma sídliště Stínadla vyhlásila ledečská radnice na základě zkušeností z minulosti.