Studenti skládali zkoušky z odborného předmětu, anglického, německého nebo ruského jazyka a z obhajoby závěrečné absolventské práce.

Některé práce měly opravdu vysokou odbornou úroveň. Všech 29 absolventů navštěvovalo obor dálkově, takže poslední roky, kdy bylo třeba skloubit studijní povinnosti se zaměstnáním a rodinou, se staly pro všechny velice náročnými. Vynaložené úsilí se však vyplatilo.

Zkoušky se nesly v celkově příjemné atmosféře, ke které určitě přispěla i paní předsedkyně komise Mgr. P.Lysá ze Žďáru nad Sázavou.

Všichni studenti byli úspěšní, jedenáct prospělo s vyznamenáním. Největším zadostiučiněním za jejich píli bylo bezesporu slavnostní předávání diplomů v sále Staré radnice za přítomnosti vedení školy, učitelů, starosty města, ale hlavně za účasti rodin a nejbližších přátel. Pro všechny to byl určitě okamžik plný štěstí, pýchy a radosti. Na závěr se objevila i trocha smutku z toho, že končí jedna pro většinu příjemná životní etapa. Tentokrát se sešla opravdu fajn parta.

M. Salivarová