V obci Čachotín mají dokonce dva pomníky. Na prvním je vytesáno deset jmen čachotínských občanů, kteří na různých frontách v letech 1914-1918 padli.

Druhý pomník s mottem Svoboda nad život stojí před rodným domem Josefa Sobotky (* 14. ledna 1896). Mladý krejčí Sobotka musel již v 18 letech narukovat do rakousko-uherské armády, z ní však v roce 1918 přeběhl k čs. legiím, při bojích na Piavě byl jako průzkumník 25. července 1918 u italské obce Creto zajat a hned následující den oběšením popraven.    Není vyloučeno, že se Sobotka ve známé bitvě o řeku Piavu na shodné straně fronty potkal s o tři roky mladším Ernestem Hemingwayem. Později světově proslulý spisovatel do bojů zasáhl na spojenecké straně jako zdravotník a vytěžil z nich autobiografický román Sbohem, armádo. Po válce čs. vojenská mise Sobotkovo tělo v Itálii exhumovala a 14. dubna 1919 slavnostně převezla do Prahy. Tělesné ostatky legionáře byly 29. dubna 1919 s vojenskými poctami pietně uloženy na Olšanském hřbitově.

V dlouhém pohřebním konvoji tehdy kráčel prezident T. G. Masaryk, následovali ho členové vlády a zástupci spojeneckých armád. Pamětní deska na Sobotkově rodném domě v Čachotíně byla odhalena v roce 1922 a také měla svůj osud. Za 2. světové války ji hitlerovští okupanti odstranili. Obnovy se dočkala teprve v roce 1971 zásluhou J. Tichého a Svazu protifašistických bojovníků v Chotěboři. Kamenný pomník je udržován ve velmi dobrém stavu.

Ivo Havlík