„Rozpoznat tuto diagnózu od jiných, je někdy velmi obtížné i pro profesionály. U většiny příznaků se objevují nespecifické potíže, které ukazují i na řadu  jiných onemocnění," konstatoval primář oddělení ARO (anesteziologicko- resuscitační) Pavel Longin.

Právě jeho oddělení a oddělení interny řešilo několik závažných případů otrav v tomto roce.Lékaři oddělení ARO považují za důležité, aby si veřejnost uvědomila rizika a nebezpečí spojená s oxidem uhelnatým. „Některé případy byly velice závažné a hluboce zasáhly nejen rodiny samotné, ale i personál oddělení. Chtěli bychom proto alespoň touto formou apelovat na veřejnost, aby se více zajímala o problematiku a byla obezřetnější. Málokdy si někdo dá do spojitosti zdravotní problémy s předcházejícími problémy se spotřebičem,  karmou, kotlem nebo krbem," dodává  primář Longin. Přesná čísla nejsou k dispozici, avšak odhady v rámci celé České republiky hovoří o 1500 případech otrav CO ročně. Jako příčina smrti je otrava CO stanovena u 140-150 osob ročně. Lékaři jsou přesvědčeni, že skutečné množství však bude mnohem vyšší.

Řekněte lékaři, že karma doma zlobí

Na možnost otravy CO je nutno myslet a zmínit se lékaři, pokud zdravotním problémům předcházely  nějaké problémy se spotřebičem.

Například  neodborná oprava spotřebiče či kouřovodu, neobvyklé hoření, kouřový zápach, opakované zhasínání plamene, někdy se udává také narudlé zbarvení plamene. V závislosti na množství a koncentraci vdechovaného CO  a délce pobytu v prostředí dochází k rozvoji různých příznaků. Obvyklé jsou mírnější příznaky jako nevolnost, zvracení, bolesti hlavy nebo na hrudi, závratě, slabost, možné jsou i psychické příznaky atd. Při závažnějším stupni ozravy se objeví  neurologické příznaky, dochází k poruše vědomí. S lehčími příznaky otravy se pacienti obvykle odeberou k praktickému lékaři či na interní ambulanci nemocnice. Zde je důležité nezapomenout oznámit možnou souvislost s poruchou zdroje otravy zdravotnickému personálu.

U těžších případů bývají přivolány složky IZS, pacienti bývají převezeni na ošetření do nemocnice. Zde je jim podán kyslík a jsou ošetřeni dle aktuálního zdravotního stavu. „Následky otrav mohou být i trvalého rázu, například trvalé poškození mozku," dodává primář ARO  Pavel Longin.I zástupci Hasičského záchranného sboru, kteří díky technickému vybavení obvykle odhalí a upozorní lékaře na možnost otravy, se shodují, že nejčastěji zjištěným důvodem je neodborně prováděný servis u domácích spotřebičů či neexistence revizí na přístroje a další zařízení.

Pravidelné kontroly

„Nejlepší prevencí jsou pravidelné kontroly, pokud zjistíte doma závadu či se Vám něco nezdá, pak zařízení vypnout a přivolat odborníka. Prostředkem prevence a jednou z nejlepších variant je pořízení čidla, jako detektoru výskytu oxidu uhelnatého.

Tato zařízení se umisťují přímo do obytných místností a jsou schopna signalizovat nebezpečí, a tak zabránit tragédii," sdělil mjr.Mgr. Martin Sedláček, velitel stanice HZS Havlíčkův Brod. Návod k prevenci otravy oxidem uhelnatým a více podrobných informací je možno najít také na ttp://www.cshlm.cz/aktualne/upozorneni-obyvatelum-cr-na-nebezpeci-otravy-oxidem-uhelnatym-95

Petra Černo, nemocnice HB