Chyběl defibrilátor, mobilní rentgen, ale také sedačky do sprch a invalidní vozíky. Nemocnice do proměny infekčního oddělení vložila třiadvacet milionů, asi polovinu získala z dotace. „Nové přístroje umožní dosud chybějící sledování životních funkcí pacientů. Použití nových vyšetřovacích metod zvýší bezpečnost práce na tomto hygienicky zatíženém pracovišti. Oddělení získá i pětadvacet moderních lůžek pro pacienty,“ informovala mluvčí nemocnice Petra Černo.

Infekční oddělení je od roku 2020 s příchodem pandemie covidu podle mluvčí nejvytíženějším pracovištěm pečujícím o nakažené pacienty. Právě příchod epidemie poukázal na nutnost oddělení vybavit moderními přístroji.

V lokalitě Na nebi a v okolí ulice Reynkova parkoviště chybí
Víc místa Na nebi v Brodě. Postaví tam parkoviště pro desítky aut

„Na infekčním jsem zatím neležel a doufám ležet nebudu, ale jako pacienta mě samozřejmě potěší, že budu ležet na nové posteli a vyšetří mě moderní přístroj,“ komentoval modernizaci infekčního oddělení častý návštěvník nemocnice, důchodce Zdeněk Wasserbauer z Havlíčkova Brodu.

Staré vybavvení

Podle vedení nemocnice je modernizace oddělení nutnost. „V současné době používané přístroje a vybavení jsou v průměru dvanáct let staré a problematické z hlediska spolehlivosti. Udržet přístroje v provozu znamená vyšší náklady na opravy,“ sdělil vedoucí oddělení zdravotnické techniky Adam Fila. Jak upřesnil, lékařům chybělo například přístrojového vybavení pro sledování pacienta a jeho životních funkcí. Což je v rámci kvalitní péče o nemocného rozhodující a nezbytné.

Požár v bývalé lakovně, škody budou přes milion.
Požár v Krucemburku: hořela bývalá lakovna, hasiči zasahovali přes šest hodin

Projekt modernizace oddělení schválilo nemocnici Ministerstvo pro místní rozvoj v březnu letošního roku. „Nově pořizované přístroje jsou mnohem přesnější. Umožní použití nových moderních vyšetřovacích metod. Ty zase zpřesní diagnostiku a jsou šetrnější pro vyšetření a léčbu pacienta,“ zdůraznila mluvčí. Na pořizovacím seznamu oddělení je přes čtyři sta položek. Defibrilátory, infuzní sety, monitory, EKG, ultrazvuky, mobilní rentgen, ale i nové vybavení. Například pětadvacet nových polohovacích lůžek s matracemi, noční stolky k postelím, invalidní vozíky, myčky, sprchové sedačky nebo věci k dezinfekci přístrojů přímo na oddělení bez nutnosti přenášet tyto přístroje na jiná oddělení.

Pořízením vybavení na likvidaci odpadů a přístrojů na dezinfekci dojde ke zlepšení ochrany zdraví a prostředí při nakládání s nebezpečnými odpady, včetně jejich přepravy.

Dále se podle mluvčí Černo omezí šíření virů a jiných patogenů a dojde k omezení vedlejších účinků oproti chemickým dezinfekcím.

„Konec projektu v celkové hodnotě třiadvacet milionů je plánován na závěr roku 2023, do tohoto data budou uvedeny všechny přístroje do provozu,“ upřesnil ekonomický náměstek Jiří Hiblbauer. Díky tomu dojde ke zkvalitnění zdravotní péče, zvýšení efektivity, bezpečnosti a komfortu pacientů i personálu nemocnice. V roce 2024 by pak mohlo dojít také k začátku přestavby a modernizace celého infekčního pavilonu.