„Předpoklad, že v roce 2019 bude na Vysočině více než 5 milionů kubíků kůrovcového dříví a v celé republice 50 milionů kubíků kůrovcového dříví, je skutečnost, která bezpochyby ovlivní naprostou většinu vlastníků lesů v ČR,“ konstatoval Jiří Svoboda, ředitel Lesního družstva obcí Přibyslav. Jak zdůraznil, majetky, které ještě nejsou zasaženy kůrovcovou kalamitou, však postrádají pomoc od Ministerstva zemědělství.

„Pokud kalamita naplno nezasáhne centrum Žďárských vrchů, dojde přesto ke kolapsu trhu se dřevem, a dojde tak k zásadnímu propadu příjmu všech vlastníků lesů, kteří jsou na příjmech ze dříví závislí. Pokles cen dříví je již nyní největší v novodobé historii a v případě vlastníků zasažených kůrovcem je pokles příjmů větší než 50 procent,“ zdůraznil Svoboda.

Jak dodal, situace může dojít až tak daleko, že vlastníci lesů nebudou mít peníze na likvidaci klestu a zalesnění holin po kůrovcových těžbách. Ty pak zůstanou nezalesněny a hrozí ekologická katastrofa a prohloubení vlivu sucha na Vysočině, která je zdrojem pitné vody pro největší města v ČR. Lesníci v současné době soustředí úsilí při boji s kůrovci na uhájení takzvaného komplexu lesa, který se táhne po hřebenu od Ždírce nad Doubravou k jihovýchodu, neboť území s jednoduchou vlastnickou strukturou má šanci odolat ataku sucha a kůrovce.

Dále se shodli na dopisu, který zaslali ministru zemědělství Miroslavu Tomanovi a vyzvali jej, aby konečně začalo ministerstvo konat a nedopustilo ekonomický rozvrat nestátních vlastníků.