Nejnavštěvovanější oblastí našeho okresu se patrně stává přírodní rezervace Stvořidla, ve které je koryto Sázavy poseto balvany, a ty v řece vytváří bizardní, jinde nevídané, peřeje.

Turisty oblíbeným nástupním místem pro putování Stvořidly je  zastávka Smrčná. Stejně tak oblíbenou zastávkou Posázavského pacifiku jsou Vilémovice, odkud to je do Zlaté zátoky s pomníkem nesmrtelného propagátora skautingu, Jaroslava Foglara, co by kamenem dohodil.

Jiří Víšek