„Škola si připomíná každoročně už sedmnáct let jméno rodáka z Borové, který před více než 150 lety nastavil vysoké standardy nejen pro českou novinařinu,“ poznamenala za pořadatele Monika Brothánková.

Letos se mohou zájemci ve druhé polovině srpna zúčastnit debaty na téma Havlíček a Rusko, diskuse mapující stav českých médií nakolik by snesla nároky Karla Havlíčka.

Pořadatelé školy se zapojili do oslav dvoustého výročí narození Karla Havlíčka také spoluprací s Muzeem Vysočiny Havlíčkův Brod a podílejí se na organizaci dvoudenní konference pro školy, veřejnost a odborníky v závěru října.